Home > Ze świata > Odszedł do Pana metropolita Filaret, honorowy egzarcha Białorusi

Odszedł do Pana metropolita Filaret, honorowy egzarcha Białorusi

12 stycznia w wieku 86 lat odszedł do Pana metropolita Filaret (Wachromiejew), honorowy patriarszy egzarcha całej Białorusi.

Metropolita Filaret urodził się 21 marca 1935 roku w Moskwie. W 1961 roku ukończył Moskiewską Akademię Duchowną, po czym został wyświęcony na hieromnicha w Ławrze Troicko-Siergijewskiej. Uczestniczył w zagranicznej działalności Ruskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC). 24 października 1965 roku przyjął chirotonię biskupią w Ławrze św. Aleksandra Newskiego w Petersburgu. Po roku został rektorem Moskiewskiej Akademii Duchownej.

28 listopada 1968 został drugim zastępcą przewodniczącego wydziału zewnętrznych kontaktów cerkiewnych patriarchatu moskiewskiego. We wrześniu 1971 otrzymał godność arcybiskupią. W 1973 roku Święty Synod RPC wyznaczył go na biskupa berlińskiego i niemieckiego oraz patriarszego egzarchę Europy Środkowej. W 1975 roku został metropolitą. W 1978 został przeniesiony na katedrę mińską i białoruską, a Święty Synod postanowił uczynić go także egzarchą zachodnioeuropejskim. W 1981 stanął na czele wydziału zewnętrznych kontaktów cerkiewnych, co oznaczało również wejście do Świętego Synodu RPC jako członek stały.

16 grudnia 1989 otrzymał godność egzarchy białoruskiego w związku z powstaniem egzarchatu białoruskiego. Zrzekł się wówczas funkcji przewodniczącego wydziału zewnętrznych kontaktów cerkiewnych, zachował natomiast stałe miejsce w Świętym Synodzie patriarchatu moskiewskiego. Od 1992 roku jest honorowym przełożonym monasteru Zaśnięcia Bogarodzicy w Żyrowicach.

19 listopada 2000 roku metropolita warszawski i całej Polski Sawa odznaczył go orderem świętej równej apostołom Marii Magdaleny pierwszego stopnia z ozdobami. 25 grudnia 2013 odszedł w stan spoczynku. Z uwagi na znaczące osiągnięcia w służbie duszpasterskiej Święty Synod RPC nadał mu godność honorowego egzarchy Białorusi i pozwolił zachować stałe członkostwo w swoim składzie.

Andrzej Charyło

fot. www.church.by

Odpowiedz