Home > Z kraju > W Dubiczach Cerkiewnych odnowiono lokalną tradycję (fotoreportaż)

W Dubiczach Cerkiewnych odnowiono lokalną tradycję (fotoreportaż)

21 czerwca, w dzień Świętego Ducha, w parafii Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych, której historia powstania sięga początku XVI wieku, odnowiono tradycję modlitwy przy polnych krzyżach, stawianych od stuleci przez mieszkańców. Inicjatorem przywrócenia historycznej praktyki jest Marek Niczyporuk, brat mniszki Katarzyny, przełożonej Żeńskiego Domu Zakonnego św. wielkomęczennicy Katarzyny w Zaleszanach. – Dzięki zaangażowaniu naszego energicznego parafianina przywróciliśmy piękny zwyczaj i tym samym odnowiliśmy więź modlitewną – stwierdził proboszcz parafii o. Andrzej Jakimiuk.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia ukaże się w sierpniowym wydaniu „Przeglądu Prawosławnego”.

Andrzej Charyło

fot. autor

Odpowiedz