Home > Z kraju > We wrześniowym Przeglądzie Prawosławnym

We wrześniowym Przeglądzie Prawosławnym

Najnowszy numer „Przeglądu Prawosławnego” rozpoczyna artykuł zatytułowany „Na Supraskiej Ikony Bogarodzicy”, będący relacją z tegorocznych uroczystości w Ławrze Supraskiej, podczas których metropolita Sawa stwierdził: „z wielkim wysiłkiem i trudem odbudowaliśmy ten dom Boży. I choć zostały z niego po 1944 roku gruzy i tylko fragmenty XVI-wiecznych fresków, wszystko udało się odtworzyć. To wielki dar Boga dla nas”.

O. Konstanty Bondaruk pisze m.in. o św. Janie Chrzcicielu, którego życie i śmierć, charakter i postawa niezmiennie fascynują i inspirują wierzących. Dla jednych jest niedoścignionym wzorem niezachwianej wierności prawdzie i swemu powołaniu, dla innych wielkim wyrzutem sumienia z powodu powszechnego oportunizmu i lawiranctwa.

Anna Radziukiewicz przedstawia historię parafii na białostockim osiedlu Starosielce, która w tym roku obchodzi jubileusz 120-lecia swego istnienia. Jej obecny proboszcz, o. Jan Troc, przez 32 lata nieustannie troszczący się o cerkiew i parafię, obchodzi w tym roku 50-lecie służby duszpasterskiej.

O wyświęceniu cerkwi św. proroka Eliasza w Białymstoku po niemal dziesięcioletnim remoncie i jej historii pisze Ałła Matreńczyk. Proboszcz parafii, o. Anatol Fiedoruk, podkreśla, że wszelkie prace były prowadzone równolegle z przebudową Domu Spokojnej Starości oraz budową nowej cerkwi św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze. To czego udało się dokonać jest świadectwem Bożej miłości i owocem wiary dojlidzkiej wspólnoty i jej ofiarności.

„Radośnie śpiewajcie Bogu” to rozważania o śpiewie cerkiewnym, które wysłuchał Andrzej Charyło podczas spotkania z o. Pawłem Diechtiarem, dyrygentem archijerejskiego chóru Ławry Poczajowskiej. Początkiem prawdziwego śpiewu cerkiewnego jest strach Boży. Gdy go nie ma, chór staje się sceną, a dyrygent jedynie artystą. Najważniejsze w śpiewie cerkiewnym są treść i sens tekstów liturgicznych, które przekazują wiernym prawdy wiary. Melodia jest tylko formą istnienia słowa.

„O językach sakralnych” to tekst wykładu dotyczącego języka modlitwy, czyli rozmowy człowieka z Bogiem, który powinien być znaczeniowo misterny, precyzyjny, podnoszący ponad to, co tylko ludzkie, gdyż przywołuje obecność dziejącej się tajemnicy naszego zbawienia.

W Mińsku Mazowieckim arcybiskup lubelski i chełmski Abel poświęcił kamień węgielny pod budowę cerkwi św. Spirydona z Trymituntu. O historycznej uroczystości pisze Natalia Klimuk.

„Ojciec Sasza” to rozmowa Eugeniusza Czykwina i Anny Radziukiewicz z o. Aleksandrem Roszczenko, wikariuszem prawosławnej parafii w Joensuu w Finlandii, znajdującej się około 300 kilometrów od koła podbiegunowego i 500 na północny-wschód od Helsinek.

Dwa lata temu z błogosławieństwa metropolity Sawy rozpoczęto zbiórkę na budowę cerkwi św. Ireny w Kenii. Uboga, afrykańska wspólnota pragnie wybudować świątynię, gdzie można byłoby sprawować Liturgię w godnych warunkach. W związku z ogólnoświatowymi wzrostami cen materiałów budowlanych do zakończenia całej inwestycji potrzebna jest dalsza pomoc finansowa.

Odeszli do wieczności wieloletni proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach o. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, współzałożyciel i redaktor jedynego do upadku komunizmu, wydawanego w Paryżu, prawosławnego serwisu prawosławnego, Service Orthodoxe de Presse, Jean Tchekan, a także proboszcz parafii Kazańskiej Ikony Bogarodzicy w Sea Cliff w stanie Nowy Jork o. Leonid Kiszkowski, który w różnych okresach pełnił wiele ważnych ról w amerykańskich i światowych organizacjach.

„Dostojewski i jego wizja” to wykład o. dr. Henryka Paprockiego wygłoszony w ramach zorganizowanej przy kaplicy św. Grzegorza Peradze w Warszawie „Letniej Szkoły Filozofii”. W tym roku mija 200 rocznica urodzin i 140 rocznica śmierci jednego z najbardziej wybitnych powieściopisarzy literatury rosyjskiej i światowej.

Łukasz Kobeszko w tekście „Rockmen i człowiek modlitwy” pisze o rosyjskim artyście Piotrze Mamonowie, zmarłym w lipcu tego roku, znanym przede wszystkim z filmu „Wyspa”.

Artykuł „W obronie prawdy” ukazuje aktualną sytuację Cerkwi na Ukrainie. Piszemy o wizycie patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja w Kijowie i reakcji na nią hierarchów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, której wierni doświadczają nękania, oszczerstw, a nawet bezpośredniej przemocy fizycznej. W sercach milionów ludzi narasta ogromny żal i uzasadnione rozgoryczenie.

Poseł Eugeniusz Czykwin pisze o interpelacji skierowanej do premiera w sprawie problemu łemkowskich lasów, utraconych w wyniku akcji Wisła. Głosowanie Sejmu nad realizacją ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego definitywnie zamknęło drogę do jakichkolwiek odszkodowań, które pozwoliłyby choć w części naprawić wyrządzone Łemkom przez polskie państwo krzywdy.

Prezentujemy wyniki międzynarodowego konkursu fotograficznego OrthPhoto Awards, do którego 650 fotografów z około 30 krajów nadesłało cztery i pół tysiąca zdjęć, dotyczących życia Cerkwi. Nagrodzone zdjęcia opublikowano na stronie awards.orthphoto.net.

Andrzej Charyło