Home > Ze świata > W Soborze Sofijskim w Kijowie znaleziono unikalną pieczęć biskupią z przełomu XI-XII wieku

W Soborze Sofijskim w Kijowie znaleziono unikalną pieczęć biskupią z przełomu XI-XII wieku

Podczas prac archeologicznych na terenie soboru Mądrości Bożej w Kijowie, który w 1990 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, znaleziono ołowianą pieczęć biskupią z wizerunkiem Bogarodzicy i św. Daniela Słupnika.

Cenne znalezisko należało prawdopodobnie do biskupa jurjewskiego Daniela, który żył na przełomie XI-XII wieku. Na pieczęci zachowały się po obu stronach inskrypcje w języku greckim. Odnaleziony artefakt jest wyjątkowy, gdyż nigdy wcześniej wizerunek św. Daniela nie był spotykany ani w staroruskiej, ani w bizantyjskiej sfragistyce.

Biskup diecezji juriewskiej (obecnie białocerkiewska), wchodzącej wówczas w skład prawosławnej metropolii kijowskiej, według historyków to ihumen Daniel, autor jednego z najznamienitszych dzieł dawnej Rusi, będącym relacją z kilkuletniej pielgrzymki do Ziemi Świętej z początku XII wieku. Jest ono nadal kluczowym źródłem średniowiecznej topografii świętych miejsc chrześcijańskiego Wschodu.

W XIX wieku niewielkie objętościowo dzieło zostało przetłumaczone na język francuski, niemiecki i angielski. Polskie wydanie ukazało się w 2003 roku pod tytułem „Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi Świętej”.

Andrzej Charyło
fot. facebook.com/tymur.bobrovskyy