Home > Artykuł > Grudzień 2021 > Rejestr zabytków wzbogacony

Rejestr zabytków wzbogacony

„Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego” z 2 września 2021 roku zostało opublikowane pod pozycją 3323 ogłoszenie nr 1 Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania kolejnych budowli do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego. Wykaz obejmuje 105 obiektów, w tym piętnaście prawosławnych. Najwięcej, siedem, jest w powiecie hajnowskim.

Oto ich rejestry: A-369 – cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy wraz z ogrodzeniem w Dubinach, A-533 – kaplica cmentarna Przemienienia Pańskiego w Klejnikach, A-534 – kaplica św. Mikołaja Cudotwórcy w Klejnikach, A-583 – cerkiew Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych, A-606 – cerkiew Świętych Braci Machabeuszy w uroczysku Krynoczka, A-630 – kaplica rodziny Bazylewskich (obecnie kaplica św. Tomasza) w Dubinach, a także cmentarz prawosławny rodziny Bazylewskich, w granicach kamiennego ogrodzenia oraz ogrodzenie tego cmentarza, A-631 – cmentarz prawosławny w Dubinach.

Trzy obiekty znajdują się na terenie powiatu sokólskiego: A-336 – cerkiew Narodzenia Świętego Proroka Jana Chrzciciela w Grzybowszczyźnie Starej, A-603 – cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy oraz ogrodzenie cmentarza przycerkiewnego i sam cmentarz w granicach ogrodzenia w Ostrowie Południowym, A-628 – cmentarz w granicach ogrodzenia przy cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie w gminie Szudziałowo oraz ogrodzenie z bramą główną przy cerkwi.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Piotr Bajko

fot. Anna Radziukiewicz