Home > Artykuł > Luty 2022 > Koncerty kolęd

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, największej i najbardziej reprezentacyjnej komnacie, 16 stycznia odbył się koncert kolęd, zorganizowany przez stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” wspólnie ze stołeczną parafią św. Jana Klimaka na Woli. Wszystkich zgromadzonych z życzliwością przywitał proboszcz, o. mitrat dr Adam Misijuk, który wyraził radość, że wydarzenie pomimo pandemii mogło odbyć się w formie stacjonarnej.

– Od siedmiu lat dzięki uprzejmości dyrekcji Zamku Królewskiego organizujemy koncerty kolęd, które zawsze mają charakter charytatywny. W poprzednich latach była to pomoc dzieciom w Syrii, renowacja zabytkowych nagrobków na wolskim cmentarzu prawosławnym, remont cerkwi św. Jana Klimaka, wsparcie budowy warszawskiej świątyni Hagia Sophia, pomoc domom opieki społecznej. W tym roku wydarzenie odbyło się w ramach akcji charytatywnej „Podajmy pomocną dłoń słabszym i chorym”. Działalność stowarzyszenia opieramy na pięciu zasadniczych filarach – tradycji, kulturze, edukacji, integracji i pomocy. Staramy się podtrzymywać i upowszechniać nasze dziedzictwo kulturowe. Ukazujemy tradycje kolędnicze naszych przodków, aby młodsze pokolenia nie zapominały o nich i je kultywowały. Zawsze staramy się zapraszać chór, który prezentuje nasze stroje ludowe, folklor i pieśni, które śpiewały nasze mamy, babcie, rodziny. Na przestrzeni lat przybywali na koncerty słuchacze z całej Polski, a także m.in. z Francji, Rumunii i Stanów Zjednoczonych – mówi Irena Sacharczuk, prezes zarządu stowarzyszenia.

Członek zarządu, Grzegorz Kozioł, podkreśla, że stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” w ramach akcji charytatywnej prowadzi także aukcje na platformie Allegro Charytatywni, natomiast szczegółowe informacje o działalności organizacji dostępne są na stronie stowarzyszeniewtp.pl.

Podczas koncertu wystąpił chór Żemerwa, działający przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, skupiający dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Podlasia, który ubrany w tradycyjne stroje ludowe zaśpiewał kolędy pochodzące z podlaskich miejscowości. Zaprezentował się chór młodzieżowy parafii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, który tworzą dzieci i młodzież z punktu katechetycznego, działającego przy tejże parafii. Wystąpił także zespół Armonia, kwartet rodzeństwa Bortniczuk i chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Wśród wykonawców był także chór Dojlidzkiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, który jest jednocześnie chórem parafii św. proroka Eliasza w Białymstoku. Na zakończenie wystąpił Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”, od pięciu lat promujący muzykę cerkiewną w różnych środowiskach poprzez wykonawcze uwydatnianie jej walorów duchowych i artystycznych.

Biskup hajnowski Paweł przekazał świąteczne pozdrowienia od metropolity Sawy wszystkim zgromadzonym, a także podziękował organizatorom za ich wielki trud i zaangażowanie w przygotowanie wspaniałego wydarzenia kulturalnego w stolicy.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło, fot. autor