Home > Artykuł > Kwiecień 2022 > Prawosławie na świecie

Anglia

Aborcja zbiera żniwo

Od lat aborcja jest główną przyczyną zgonów na całym świecie, powodując śmierć trzy razy większej liczby osób niż druga najczęstsza przyczyna zejść.

Baza danych Worldometer, która gromadzi statystyki dotyczące zdrowia, liczby ludności i innych wskaźników, podaje liczbę aborcji na podstawie informacji otrzymanych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Z najnowszych badań Worldometeru, opublikowanych na progu 2022 roku, wynika, że w 2021 roku na całym świecie wykonano około 42,6 miliona aborcji – pisze brytyjska gazeta „Christian Today”. Tymczasem z powodu chorób zakaźnych zmarło w analogicznym okresie jedynie 13 milionów ludzi. Jak podkreśla gazeta, inne przyczyny zgonów wyraźnie ustępują aborcji – w 2021 roku 8,2 miliona ludzi na świecie zmarło na raka, prawie 5 milionów zgonów było spowodowanych paleniem tytoniu, około 2,5 miliona nadużywaniem alkoholu, prawie 1,7 miliona ludzi zmarło z powodu HIV/AIDS, ponad 1,3 miliona osób zginęło w wypadkach drogowych, prawie 1,1 miliona ludzi popełniło samobójstwo.

Ponadto w 2021 roku około 850 tysięcy osób zmarło z powodu chorób wywołanych złą jakością wody, grypa sezonowa zabiła prawie pół miliona ludzi; malaria prawie 400 tysięcy, a przy porodzie zmarło ponad 300 tysięcy matek.

Oddzielne badanie Worldometer, dotyczące infekcji koronawirusem wykazało, że w 2021 z powodu powikłań spowodowanych przez covid -19 odeszło 3 524 139 osób.

W sumie w 2021 roku zmarło około 58,7 mln osób, nie licząc dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji. Gdyby aborcja została oficjalnie uznana za przyczynę zgonów, liczba zgonów w ubiegłym roku przekroczyłaby 100 milionów. Rok 2021 nie jest pierwszym rokiem, w którym aborcja stała się główną przyczyną zgonów na świecie.

Dane Worldometer, opublikowane w ostatnim dniu 2020 roku, wykazały, że w tym roku wykonano ponad 42,6 miliona aborcji. Po raz kolejny całkowita liczba aborcji była trzykrotnie wyższa niż liczba osób, które zmarły z powodu chorób zakaźnych.

Na progu 2020 roku Worldometer ustalił, że w 2019 roku na całym świecie wykonano 42,4 mln aborcji.

Od pierwszego stycznia 2022 roku do południa 4 stycznia, czyli przez trzy i pół dnia, na całym świecie wykonano ponad 400 000 aborcji.

Aborcja jest również główną przyczyną śmierci w Stanach Zjednoczonych. Według Instytutu Guttmachera, w 2017 roku w USA doszło do 862 320 aborcji.

Egipt

Gdzie meczet tam powinien być i kościół

Prezydent Egiptu zatwierdził ustawę o budowie chrześcijańskiej świątyni w każdej nowej dzielnicy – musi być ona uwzględniona w każdym planie zagospodarowania przestrzennego, nawet jeśli parafie chrześcijańskie w tych osiedlach są na razie bardzo małe.

Prezydent Abdel Fattah al Sisi powtórzył cele tej ważnej strategii na niedawnym spotkaniu z urzędnikami rządowymi, odpowiedzialnymi za plany zabudowy miast w ramach programu zatwierdzonego przez przywódców politycznych kraju. – Tam, gdzie jest meczet, tam też należy wybudować kościół – przypomniał. – Jeśli nawet stu chrześcijan zostanie na razie przypisanych do kościoła, który jest planowany w danym kompleksie budowlanym, powinien on być nadal uwzględniany w planach i wzniesiony. Oby żaden z obywateli tego kraju nie musiał się już tłoczyć w mieszkaniach, zamieniając je w domowe kościoły.

Oświadczenie prezydenta spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony duchowieństwa i wiernych chrześcijańskich wspólnot w Egipcie.

Nowa ustawa jest szczególnie ważna w obliczu tarć, sporów, a nawet niepokojów, dotychczas zawsze generowanych przy próbie budowy kościołów w tym kraju.

Do 2016 roku wszystkie projekty budowy nowych chrześcijańskich miejsc kultu były wstrzymywane lub unieważniane przez tak zwanych „dziesięć zasad”. Zostały one wprowadzone w 1934 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zakazywały m.in. budowy nowych świątyń chrześcijańskich w pobliżu szkół, kanałów, budynków rządowych, linii kolejowych i osiedli mieszkaniowych – czyli prawie wszędzie.

W wielu przypadkach władze zwyczajowo wykorzystywały te zasady jako standardową wymówkę dla odmawiania wierzącym budowy nowych kościołów w miastach i miasteczkach z większością chrześcijańską, zwłaszcza na obszarach wiejskich Górnego Egiptu.

Przez wiele dziesięcioleci obowiązywania tych drakońskich „dziesięciu zasad” chrześcijanie wznieśli wiele kościołów i kaplic w całym Egipcie na wpół legalnie, bez niezbędnych certyfikatów i pozwoleń. Te świątynie stawały się później celami ataków ze strony islamskich fanatyków i radykałów.

Nowa ustawa o miejscach kultu, ratyfikowana przez parlament egipski w sierpniu 2016 roku, uruchomiła systemowy „proces ich legalizacji”. Na jej mocy 1958 kościołów, budynków przykościelnych i pomocniczych, wybudowanych w przeszłości bez niezbędnych pozwoleń, po sprawdzeniu z normami przeciwpożarowymi i budowlanymi zostały oficjalnie zatwierdzone i zarejestrowane.

Rumunia

Nowa święta

Synod Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej poinformował o kanonizacji Teofany Basarab z monasteru Albotina (Vidin), współczesnej św. Grzegorzowi Palamasowi i uczennicy św. Teodozjusza Hezychasty. Teofana Basarab jest pierwszą znaną rumuńską mniszką w historii. Dzień jej modlitewnego wspomnienia synod ustanowił na 28 października.

Jak podaje strona internetowa patriarchatu rumuńskiego, Teofana urodziła się na początku XIV wieku w rodzinie pierwszego władcy państwa wołoskiego Basaraba I Założyciela (1310-1352). Podczas chrztu otrzymała imię Teodora. Dziewczyna otrzymała dobre wychowanie, oparte na miłości do Boga i bliźniego. Teodora poślubiła Iwana Aleksandra (1331-1371), przyszłego króla Bułgarii. Z czwórki ich dzieci dwaj synowie zginą później w bitwach.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podst. spzh.news, sobor.by

pravoslavie.ru, church.by

oprac. Ałła Matreńczyk

fot. pravoslavie.ru