Home > Z kraju > Spotkanie metropolity Sawy z zarządem BMP w Polsce

Spotkanie metropolity Sawy z zarządem BMP w Polsce

2 kwietnia w Warszawie miało miejsce spotkanie metropolity Sawy z zarządem centralnym Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W spotkaniu uczestniczył arcybiskup bielski Grzegorz, opiekun duchowy Bractwa z ramienia Świętego Soboru Biskupów.

Jego Eminencja miał możliwość bliższego zapoznania się z członkami obecnego zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej, a także wysłuchania informacji na temat jego bieżących działań. W trakcie spotkania omówiona została kwestia nadchodzącej Paschalnej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę oraz zaangażowania młodzieży w akcje pomocowe skierowane do uchodźców z Ukrainy. Zaprezentowane zostały rezultaty dorocznej kwesty na rzecz Bractwa, prowadzonej w dniu święta Spotkania Pańskiego. Poruszono również zagadnienie obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, które w bieżącym roku dotknięte były ograniczeniami związanymi ze stanem pandemii.

Metropolita Sawa z dużym zainteresowaniem odniósł się do aktywności członków Bractwa, zaznaczając, że jako ludzie młodzi, zawsze powinni być przepełnieni energią i wolą działania. Hierarcha podkreślił, że wszystkie inicjatywy podejmowane przez młodzież w Cerkwi muszą być prowadzone w duchu soborowości, będącej wyznacznikiem ich pełnej zgodności z Ewangelią. Jego Eminencja przypomniał, że osoby tworzące zarząd Bractwa, od momentu ich wybrania na to stanowisko, stają się oficjalnymi reprezentantami Cerkwi, co nakłada na nie szczególne obowiązki. Hierarcha przestrzegł przed pokusą przesadnego mędrkowania, niepopartego życiowym doświadczeniem. Metropolita Sawa zaznaczył, że dopiero wieloletnia praca na rzecz dobra Cerkwi, osadzona w prawidłowym duchu, pozwala na zdobycie prawdziwej mądrości.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe fotografie. Jego Eminencja błogosławił członkom Zarządu Centralnego Bractwa oraz ich opiekunom duchowym na dalszą owocną działalność.

za: orthodox.pl