Home > Artykuł > Maj 2022 > Zniżka na szkołę

Na kwietniowej sesji Rady Miasta Białystok głosowano nad udzieleniem przez miasto osiemdziesięcioprocentowej bonifikaty na zakup budynku, w którym mieści się Niepubliczna Szkoła św. św. Cyryla i Metodego. Oznacza to uzyskanie bonifikaty na poziomie około czterech milionów złotych. – To sukces wszystkich prawosławnych – komentuje Stefan Nikiciuk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok.

Założona w 2007 roku prawosławna szkoła, w roku 2013 podpisała akt notarialny na użytkowanie budynku przez 25 lat. Za ówczesnym sukcesem stali przewodniczący Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, profesor Andrzej Łapko i ówczesny zastępca prezydenta Białegostoku Aleksander Sosna. Od tego momentu ruszyły intensywne remonty, które pochłonęły około 800 tysięcy złotych. Bractwo sfinansowało je ze środków własnych oraz unijnych, za których pozyskanie była odpowiedzialna obecna radna Rady Miasta Białystok Joanna Misiuk.

Przez ten czas szkołę opuszczali kolejni absolwenci, poziom szkoły rósł, bardzo mocno szkoła zaistniała na mapie edukacyjnej miasta. Szkoła była silna, nie tylko za sprawą uczniów, ale i rodziców, którzy włączali się w jej życie. Oni także, wraz z zarządem bractwa i dyrekcją szkoły wskazali na potrzebę pozyskania jej budynku na własność.

Jednym z zadań, o konieczności realizacji których w roku 2018 w kampanii wyborczej mówili obecni prawosławni samorządowcy, było umożliwienie udzielenia 80-procentowej bonifikaty przy zakupie budynku. Radna Ksenia Juchimowicz komentowała wówczas: – Dla środowiska prawosławnego możliwość pozyskania budynku dla jedynej w mieście szkoły prawosławnej jest bardzo ważna. Zapewni to stabilność i rozwój.

Pierwszym takim ruchem była opinia o działaniach szkoły, wyrażona na forum podczas komisji edukacji i wychowania Rady Miasta, której przewodniczy Joanna Misiuk. Dalszymi krokami były liczne spotkania radnych i ustalenia zarówno ze społecznością szkolną – rodzicami reprezentowanymi przez przewodniczącą rady rodziców szkoły Elżbietę Charkiewicz oraz dyrektora Grzegorza Nazaruka, jak i z przedstawicielami Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w osobach Jana Smyka i Andrzeja Plewy. Do starań o kupno szkoły włączył się też poseł Eugeniusz Czykwin.

– Kluczowe wydają się jednak – mówi zastępca prezydenta Adam Musiuk – nasze, czyli Stefana Nikiciuk, Joanny Misiuk, Kseni Juchimowicz i moje, spotkania z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim. Spotkaliśmy się z jego przychylnością i profesjonalizmem. Pozwoliło to na sprawne przygotowanie dokumentów, potrzebnych do uchwały Rady Miasta. Udało się nam też na tych spotkaniach zwiększyć bonifikatę z poziomu około 65 proc., która była stosowana dla szkół rzymskokatolickich, do poziomu 80 procent. To największa bonifikata, jaką miasto udzieliło w swojej historii na obiekt tego typu.

Zamknięciem całego procesu było głosowanie na Radzie Miasta. Poprzedzone zostało debatą. Dorobek szkoły, jej początki, osiągnięcia, sukcesy oraz perspektywy przedstawił Grzegorz Nazaruk. Podkreślił prawosławny charakter szkoły. Wspomniał o nauczaniu w językach mniejszości narodowych, oraz objęciu edukacją kilkunastu dzieci, uciekinierów z Ukrainy. Głosowanie przebiegło pomyślnie. Na dwadziestu ośmiu radnych „za” było dwudziestu sześciu. Dwoje radnych nie oddało głosu.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

fot. Dawid Gromadzki/UM Bialystok