Home > Z kraju > Zmarł ikonograf Grzegorz Zinkiewicz

Zmarł ikonograf Grzegorz Zinkiewicz

7 lipca zmarł Grzegorz Zinkiewicz, jeden z najbardziej znanych polskich ikonografów. Był twórcą m.in. polichromii w kaplicy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, cerkwi Kaspierowskiej Ikony Matki Bożej w Widowie, kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego w Warszawie, katedry Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego i cerkwi św. św. ap. ap. Piotra i Pawła w Maleszach, a także większości ikon w nowym ikonostasie wrocławskiej katedry.

Grzegorz Zinkiewicz urodził się w 1977 roku w Bielsku Podlaskim. Jego twórczość była związana z powstaniem i formowaniem się Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Mając zaledwie 15 lat rozpoczął edukację artystyczną pod kierunkiem o. Leoncjusza Tofiluka. Na kształtowanie się jego artystycznej osobowości wpłynęli przede wszystkim Aleksander Sokołow (Moskwa), Walentyna Żdanowa (Sankt-Petersburg) i archimandryta Zenon (Teodor) (Psków). Był autorem niezliczonej liczby ikon i polichromii zdobiących polskie cerkwie, kaplice i domy wiernych. Anna Palusińska o pracach ikonografa pisała: „Malarstwo monumentalne Grzegorza Zinkiewicza jest wyjątkowe na tle współczesnej sztuki sakralnej w Polsce. Cechą najistotniejszą jego twórczości jest kontynuacja klasycznej, bizantyńskiej tradycji ikonograficznej, zarówno w aspekcie formy, stylistyki i plastycznych środków wyrazu, jak i od strony kanonu, definiującego treściową zawartość wizerunków”.

W świadomości najbliższych zapisał się jako dobry, serdeczny człowiek, u którego wielki talent i wiedza łączyły się z naturalną prostotą i skromnością. Był świadomy odpowiedzialności przed Bogiem i całą Cerkwią za każdą, nawet najmniejszą ikonę, która wychodziła spod jego pędzla. Było to związane ze świadomością wagi dzieła, którym się zajmował i z jego liturgicznym przeznaczeniem. Często powtarzał, że ikony należy pisać w taki sposób, aby bez wstydu móc spojrzeć w oblicze Pana, gdy przyjdzie czas spotkania z Nim. Podkreślał, że ikony będą świadectwem wiary na budzącym bojaźń Sądzie Ostatecznym.

Grzegorz Zinkiewicz miał wspaniałą rodzinę, żonę i dwie córeczki, którym bardzo potrzebne jest wsparcie. Przyjaciele zorganizowali zrzutkę na ten cel: Wsparcie rodziny Grzegorza Zinkiewicza | zrzutka.pl

Pogrzeb Grzegorza Zinkiewicza odbył się 9 lipca w cerkwi św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, a ciało zmarłego spoczęło na cmentarzu w Strykach.

Wiecznaja pamiat’

Andrzej Charyło

fot. Łukasz Troc, Irena Łozowik