Home > Z kraju > Międzynarodowe spotkanie młodzieży prawosławnej w Supraślu

Międzynarodowe spotkanie młodzieży prawosławnej w Supraślu

Oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego spotkania młodzieży prawosławnej odbyło się 19 lipca w monasterze Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. W wydarzeniu uczestniczy prawie dziewięćdziesiąt osób z siedemnastu państw. Głównym celem spotkania jest doprowadzenie do wznowienia działalności organizacji „Syndesmos”, powstałej w 1953 roku i działającej na rzecz integracji prawosławnej młodzieży z różnych krajów.

Relacja z wydarzenia w sierpniowym wydaniu „Przeglądu Prawosławnego”.

Andrzej Charyło

fot. autor