Home > Z kraju > Komunikat Kancelarii Metropolity ws. 78. rocznicy Powstania Warszawskiego

Komunikat Kancelarii Metropolity ws. 78. rocznicy Powstania Warszawskiego

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, podaje do wiadomości, że decyzją Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w niedzielę 31 lipca 2022 roku, w 78. rocznicę Powstania Warszawskiego, we wszystkich parafiach i punktach duszpasterskich m. st. Warszawy, podczas św. Liturgii wzniesione zostaną modlitwy w intencji tych, którzy zginęli i za zdrowie żyjących bohaterów.

Podczas Powstania Warszawskiego wraz z całym Starym Miastem, doszczętnie zniszczona została cerkiew Św. Trójcy przy ul. Podwale 5. Broniły jej oddziały batalionu „Gustaw”, w tym patrol sanitarny „Ewa–Maria”, dla którego cerkiew była powstańczym domem, w którym znajdowali schronienie. Podczas bombardowania pod gruzami domu parafialnego zginął wikariusz parafii Świętej Trójcy, ks. Jerzy Łotocki wraz z matuszką, synem i teściową.

1 sierpnia 1944r., w internacie przy ul. Cyryla i Metodego 4, rozstrzelano studentów i wykładowców Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród ofiar znaleźli się: mgr Aleksander Panin, Mikołaj Kulczycki, Jan Sawko, Piotr Turowski oraz inni. Łącznie 17 osób.

W pierwszych dniach Powstania zginęli także synowie ks. protoprezbitra Szymona Fedoreńko: podchorąży Orest i podchorąży Wiaczesław. Na warszawskiej Woli rozstrzelano dzieci i personel prawosławnego sierocińca. Łącznie 100 osób. Wraz z nimi zginęli: archimandryta Teofan Protasiewicz, proboszcz parafii św. Jana na Woli, ks. Antoni Kaliszewicz z rodziną, wikariusz parafii św. Jana na Woli, matuszka Antonina Teodorowicz, żona byłego proboszcza katedry metropolitalnej w Warszawie oraz wiele innych osób wyznania prawosławnego.

Powstanie Warszawskie było największym zrywem militarnym w okupowanej przez III Rzeszę Europie. Walka rozpoczęła się 1 sierpnia 1944r., i trwała 63 dni. Powstanie przyniosło zagładę miastu, śmierć blisko 200 tys. osób oraz wypędzenie pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy.

Chwała Bohaterom! Wieczna Im pamięć!

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski