Home > Artykuł > Najnowszy numer > Pielgrzymka ze Żdyni do Gorlic

Pielgrzymka ze Żdyni do Gorlic

Z błogosławieństwa arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza dnia 5 września 2022 roku odbędzie się piąta piesza pielgrzymka ze Żdyni do Gorlic na święto patrona naszej diecezji. O godzinie 5.00 w cerkwi Opieki Matki Bożej w Żdyni, której był chrzczony św. Maksym, będzie sprawowana Liturgia, po której rozpoczniemy wędrówkę przez Żdynię, Gładyszów, Magurę Małastowską, Przysłup, Nowicę, Bielankę, Szymbark, Ropicę Polską. O godzinie 17.00 w katedralnej cerkwi w Gorlicach będzie sprawowane całonocne czuwanie.

Chętnych prosimy o zapisy na niżej podane numery do 3 września. Osoby, które potrzebują noclegu, prosimy o kontakt.

Składka wpisowa wynosi 20 zł. Pokrywa ona koszty ubezpieczenia i wyżywienia.

Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą przynajmniej dwa litry wody, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców.

Prosimy o zgłoszenia do Natalii Urdy (tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com), Tomasza Bolecha (tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com) lub o. Juliana Felenczaka (tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com).