Home > Artykuł > Grudzień 2022 > Młodzież pracuje

Pielgrzymki, obozy, spotkania modlitewne, gowienija i wiele innych inicjatyw przygotowuje młodzież zebrana w bractwach parafialnych i diecezjalnych. By to wszystko zorganizować przygotowania trzeba rozpoczynać wcześniej. Właśnie planom, bieżącym sprawom były poświęcone walne zjazdy bractw – diecezji warszawsko-bielskiej odbył się 29 października w bielskiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego, a diecezji białostocko-gdańskiej, tego samego dnia w białostockiej parafii św. Jana Teologa. Jak zawsze poprzedzone modlitwą.

Biskup bielski Grzegorz podczas kazania w bielskiej cerkwi mówił o tym, że zebrana w świątyni młodzież jest kwiatem wśród rówieśników: – Chciałoby się, żeby głos obecnej na Liturgii młodzieży był słyszany poza murami cerkwi. Nie będzie to jednak możliwe, dopóki młodzi ludzie nie będą oddychać Tradycją Cerkwi i nie będą korzystać z największego cudu, który ma miejsce podczas każdej Liturgii, czyli świętej Eucharystii.

Relacjonująca zjazd członkini Bractwa Beata Kosacka jako ważne dla młodzieży przytoczyła słowa władyki Grzegorza. – Piękno kwiatu płynie z korzeni, które pobierają to co jest niezbędne do życia. Nasze życie nie jest na pokaz. Nie powinniśmy zajmować się reklamowaniem tego co robimy, czy tego ile nas jest. O tym powinien widzieć przede wszystkim Bóg, który wynagrodzi to w swój sposób, w odpowiednim czasie.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk

fot. Marcin Surynowicz