Home > Z kraju > 25. rocznica śmierci metropolity Bazylego

25. rocznica śmierci metropolity Bazylego

11 lutego, w 25. rocznicę śmierci metropolity Bazylego, metropolita Warszawski i całej Polski Sawa odprawił panichidę nad grobem błogosławionej pamięci hierarchy.

Metropolita Bazyli urodził się 15 marca 1914 roku w Cisach na Białostocczyźnie. W 1936 roku ukończył Wileńskie Seminarium Duchowne. W 1937 roku ożenił się i przyjął święcenia diakońskie, a rok później kapłańskie. Pracował w kilku parafiach na Białostocczyźnie. W 1962 roku ukończył Moskiewską Akademię Teologiczną. W 1959 roku przyjął postrzyżyny mnisze. 25 marca 1960 roku otrzymał święcenia biskupie, zostając biskupem bielskim, wikariuszem Diecezji Warszawsko-Bielskiej. Od 5 maja 1961 roku był ordynariuszem Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. 24 stycznia 1970 roku wybrany metropolitą warszawskim i całej Polski. Zmarł 11 lutego 1998 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

Wieczna pamięć Wielce Błogosławiony Władyko Metropolito!

za: orthodox.pl