Home > Z kraju > Zmarł o. Jan Kulik

Zmarł o. Jan Kulik

11 marca zmarł o. mitrat Jan Kulik, proboszcz parafii apostołów Piotra i Pawła w Ełku.
Urodził się 17 stycznia 1961 roku w Orli. Ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej oraz Akademię Teologiczną w Preszowie na Słowacji. Święcenia diakońskie (8 października 1982 roku) oraz kapłańskie (9 października 1982 roku) otrzymał z rąk metropolity Cerkwi w Polsce Bazylego.

O. Jan służył w wielu parafiach w trzech diecezjach – najpierw w Bończy, w 1989 roku został mianowany proboszczem parafii w Zabłociu w pobliżu monasteru w Jabłecznej. Jednocześnie opiekował się cerkwią w Nosowie. W 2002 roku podniesiono batiuszkę do godności protoijereja. W 2008 roku został mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Hajnówce. W latach 2011-2021 był proboszczem parafii w Milejczycach. To przy nim dokonano gruntownego remontu cerkwi – od podstaw, wraz z całym otoczeniem.

W połowie ubiegłego roku o. Jan przyjął zaproponowane mu obowiązki proboszcza parafii w Ełku. Odwiedziłam go w listopadzie właśnie w tej parafii. Z matuszką Darią wprowadził się do wyświęconego w 2012 roku domu parafialnego, czyli nowego. Ale cerkiew, po prawie 30 latach od ostatniego remontu, wymagała wielu prac – trzeba było dokończyć budowę dzwonnicy wraz z narteksem, zmienić dach na cerkwi, docieplić ją z zewnątrz, wymienić w nawie posadzkę, uporządkować plac wokół cerkwi i plebanii. Policzono, że na wszystko trzeba co najmniej 800 tysięcy złotych. A jeszcze galopująca inflacja. Jak ze wszystkim poradzić? O. Jan szybko wrastał w parafię i w nakreślone wspólnie z radą parafialną zadania. I oto śmierć zgasiła zapał batiuszki w 63. roku jego życia.

O. Jan Kulik został nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny drugiego stopnia.

Wiecznaja pamiat’ Ojcze Janie!