Autor

Anna Radziukiewicz

My, chłopi

160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowego w XIX wieku przeciwko rosyjskiemu zaborcy, uczczono wieloma materiałami edukacyjnymi, konferencjami, koncertami. Centralne uroczystości...
Czytaj więcej