Home > Artykuł > Luty 2024 > Aleksander Naumow uhonorowany

Aleksander Naumow uhonorowany

W grudniu ubiegłego roku Slawistyczne Towarzystwo Serbii przyznało status członka honorowego Towarzystwa profesorowi Aleksandrowi Naumowowi. We wniosku wzięto pod uwagę jego ponad pięćdziesięcioletnią działalność naukową, dydaktyczną i popularno-naukową.

Aleksander Naumow był lektorem języka polskiego w Belgradzie (1973-1977), kierował Katedrą Języka i Literatury Serbskiej na Uniwersytecie w Wenecji (2002-2019), jest członkiem-założycielem i przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Badań Cerkiewnych w Niszu, został odznaczony przez Sobór Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Orderem Świętego Cesarza Konstantyna.

W bogatym dorobku ma wiele studiów, poświęconych dawnej kulturze serbskiej, a także cenne przekłady na język polski (antologia Dar słowa z 1984 roku i Żywot świętego Symeona Serbskiego pióra św. Sawy z 2023). Z aplauzem przyjęto także przekład na język polski starosłowiańskiego Kodeksu Supraskiego, dokonany z jego inicjatywy przez zespół tłumaczy w 2023 roku.

fot. Anna Radziukiewicz