Miesiąc

styczeń 2020

Bal Charytatywny 21.02.2020 r.

Bal Charytatywny z aukcją dobroczynną odbędzie się 21 lutego 2020 roku o godzinie 19:00 w Hotelu Leśnym w Białymstoku. Środki pozyskane z balu w całości będą przeznaczone na zapewnienie opieki osobom chorym, niepełnosprawnych oraz potrzebującym.

Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego 2020

Kilkunastoosobowa Kapituła Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego obradująca po raz 31. pod kierunkiem posła Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego przyznała 11 stycznia nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz działania na rzecz jednoczenia chrześcijan. Nagrodzono już 128 osób i instytucji z wielu krajów i kilku kontynentów, w tym hierarchów, teologów, muzyków, ikonopisców, pisarzy, architektów, slawistów, historyków.