Home > Artykuł > Kwiecień 2023 > Wiadomości ze świata

Albania

Albańska Cerkiew wzywa do zwołania soboru

Albańska Cerkiew Prawosławna wzywa do zwołania Wszechprawosławnego Soboru w celu omówienia „kwestii ukraińskiej” i zachowania jedności prawosławia na całym świecie, donosi romfea.gr.

„W związku z tym, że bezprecedensowy dramat prawosławia na Ukrainie się nasila, a niewysłowione cierpienia prawosławnych osiągają punkt kulminacyjny, konieczne jest jak najszybsze zwołanie Soboru Wszechprawosławnego, zwoływanego jak wiadomo przez patriarchę ekumenicznego i możliwego do przeprowadzenia nawet pod nieobecność pewnych Cerkwi lokalnych, jak to miało miejsce w przypadku Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej na Krecie w 2016 roku” – czytamy w oświadczeniu. „Bolesne problemy cerkiewne, które pojawiły się w ostatnich latach i ostatnim czasie w Afryce, które doprowadziły do widocznych pęknięć w stosunkach lokalnych Cerkwi prawosławnych i powszechnego niepokoju wśród wyznawców prawosławia, nie powinny być rozwiązywane metodą łańcuchowej zemsty ze strony niektórych Cerkwi i zbierania, za pośrednictwem mediów, konsensusu przez inne. (…) Odpowiedzialny punkt widzenia Autokefalicznej Cerkwi Albanii jest wyrażany w oficjalnej korespondencji cerkiewnej, w komunikatach sekretariatu generalnego i zostanie bezpośrednio przedstawiony właściwemu organowi, Radzie Wszechprawosławnej lub Synaxis, który zgodnie z zasadą synodalności, jako jedyny jest w stanie rozwiązać główne problemy i zapewnić jedność oraz pokój Cerkwi prawosławnej na całym świecie”.

Bułgaria

Z poparciem dla Ławry

Biskupi i ihumeni Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej wystąpili w obronie prześladowanych przez władze ukraińskie braci z Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Posłanie zostało opublikowane na Facebooku Widyńskiej Metropolii Bułgarskiej Cerkwi.

Bułgarska Cerkiew wyraziła zaniepokojenie decyzją kierownictwa Zespołu Narodowego „Kijowsko-Pieczerska Ławra”, że mnisi muszą opuścić święty monaster przed 29 marca.

„Kijowsko-Pieczerska Ławra jest pierwszym monasterem Rusi Kijowskiej, założonym w XI wieku przez pierwszych ascetów starożytnego ruskiego monastycyzmu – św. Antoniego i Teodozjusza z Pieczar. Została rozbudowana i urządzona przez prawosławnych mnichów i ludność Rusi Kijowskiej, a następnie Imperium Rosyjskiego, w monasterze zajaśniały setki świętych, powszechnie czczonych w całej Cerkwi prawosławnej” – napisano. „W ciągu ostatnich trzydziestu lat, kosztem niewiarygodnych wysiłków, duchowieństwo monasteru, z pomocą prawosławnej ludności Ukrainy oraz pielgrzymów z całego prawosławnego świata, podnosiło święty monaster dosłownie z ruin i ogromnego zniszczenia”.

Zdaniem hierarchów uderzenie w monaster to uderzenie w największą religię na Ukrainie, „uderzenie w prawosławny naród ukraiński i całą Cerkiew, uderzenie w żywe ciało Chrystusa”.

Cerkiew bułgarska wyraziła pełne poparcie dla mnichów z Kijowsko-Pieczerskiej Ławry i zaapelowała do władz Ukrainy „o nieingerowanie w sprawy cerkiewne, przestrzeganie zasady rozdziału państwa od Cerkwi. Wzywamy do zachowania Kijowsko-Pieczerskiej Ławry w jej pierwotnym i jedynym przeznaczeniu jako miejsca kultu i zamieszkania mnichów kanonicznej Cerkwi. (…) Dziś w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze mieszka ponad 200 mnichów i posłuszników. Są to duchowni, którzy dzięki bezinteresownej pracy i przy wsparciu pobożnego ludu w ciągu ostatnich trzydziestu lat wznieśli święty monaster i wiele cerkwi w nim z odziedziczonych po ateistycznym reżimie ruin. Nie należy ich pozbawiać miejsca pokuty i modlitwy. Ich modlitwy są wsparciem dla nas wszystkich w trudnych próbach. Kijowska Akademia Teologiczna i Seminarium Duchowne znajdują się w Ławrze, gdzie studiuje wielu studentów i kleryków. To przyszli duchowni i słudzy Cerkwi”.

Cypr

Metropolita Morfu Neofit o różnych kontekstach wojny na Ukrainie

W wywiadzie dla kanału „Spasi i sochrani” metropolita Morfu Neofit powiedział, że wojna na Ukrainie jest częścią III wojny światowej. – Dlaczego Pan dopuścił do wybuchu trzeciej wojny światowej? Kwestia ukraińska jest częścią trzeciej wojny światowej. To nie początek, ale to też nie koniec. Pan kieruje historią. Wiele osób widzi tylko czynnik ludzki, niezgody, porozumienia, konfrontację między Rosją a NATO, kwestie energetyczne, ale są też przyczyny duchowe, o których osobiście opowiadali mi niektórzy współcześni święci. Hierarcha dodał, że Pan dopuszcza wojnę w celu naprawienia ludzi i zacytował słowa św. Jana Ruskiego, skierowane do starca Jakuba (Tsalikisa). – Starzec Jakub udał się kiedyś, aby oddać cześć relikwiom św. Jana Ruskiego na wyspie Eubea, ujrzał tam świętego jak żywego, a Jan Ruski powiedział mu: „Aby naprawić ten świat, musi rozpocząć się wojna, w przeciwnym razie ludzkość się nie zmieni”. Metropolita przypomniał, że o wojnie na Ukrainie prorokował także Jonasz Kijowski. – Oni (przedstawiciele nowego światowego porządku – red.) chcą podzielić prawosławie. Następnie osłabić go, a tym samym osłabić człowieka, aby nie mógł się już stać świętym, aby nie mógł już stać się obrazem Boga.

W tym samym wywiadzie wskazał duchowe przyczyny wojny na Ukrainie. Według niego są nimi zarówno zasianie nowego porządku na całym świecie, a także ludzkie grzechy, a szczególnie trzy z nich – wrogość, rozpustne wynaturzenia i przyjęcie diabła do serca. – Pierwszym grzechem, który pochłonął cały świat, jest zalegalizowana przez państwa wrogość. Kiedy grzech staje się zasadą i prawem, Pan odwraca się od człowieka. Pan nie boi się naszych grzechów, boi się człowieka, który usprawiedliwia grzech, czyniąc go prawem, nie chcąc się pokajać. Drugim grzechem, o którym mówi starzec Efrem z Arizony i schimniszka Galakcja, są perwersyjne rozpustne wynaturzenia, które mają miejsce w małżeństwie i poza nim.

Cypryjski hierarcha dodał, że w naszych czasach zalegalizowano nie tylko małżeństwa osób tej samej płci, ale także transseksualizm, wszędzie starają się to zaszczepić, podważając, że Pan stworzył tylko mężczyznę i kobietę. A trzecim grzechem według niego są czary, satanizm, astrologia i parapsychologia. – Kto się tym zajmuje jest sługą szatana. Współcześni ludzie wolą energie czarowników, satanistów i masonów, wolą diabła od Chrystusa.

Hierarcha powiedział, że tylko prawosławni mogą przeciwstawić się nowemu porządkowi świata. – Co do kwestii ukraińskiej, jeśli ktoś rozumie, co kryje się pod tą wojną, ludzie nowego porządku świata chcą nasilić wszystko to co złe, o czym już powiedzieliśmy, aby nikt nie mógł się temu sprzeciwić. Nowy porządek świata Billa Gatesa, Rockefellera, Schwaba bardzo boi się ludzi znających historię oraz ludzi wyznania prawosławnego i świętości. Chcą rozbić prawosławie, potem osłabić je i tym samym osłabić człowieka, żeby nie mógł zostać świętym, żeby się zgadzał na czary, niebezpieczne techniki, chcą podporządkować człowieka tym energiom. To nie jest tylko kwestia ukraińska, to jest problem globalny.

Zdaniem hierarchy, światowy rząd stara się zmniejszyć liczbę ludzi na planecie, aby stworzyć ogólnoświatową dyktaturę i jedną religię. Przywódcy nowego porządku świata starają się zredukować populację na ziemi, aby łatwo było kontrolować ludzi i zasiać religię Antychrysta.

Przywódcy nowego porządku świata chcą doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć liczbę mężczyzn i kobiet zdolnych do rodzenia dzieci – zauważył biskup. – Chcą zmniejszyć populację planety, chcą, aby światowa populacja wynosiła tylko 500 milionów ludzi – aby można było nimi kierować. A całą resztę będą wykonywać roboty. Myślą, że w ten sposób będą w stanie utworzyć światową dyktaturę i światową religię – religię Antychrysta. Taki będzie rząd światowy. Według metropolity, aby zmniejszyć liczbę mieszkańców Ziemi, organizatorzy nowego porządku świata i pozbawiają ludzi zdrowej żywności. – Dzisiaj przeczytałem, że na Cyprze zostaną otwarte sklepy mięsne, gdzie będzie sprzedawane sztuczne mięso. (…)Wasze dzieci nie będą jadły normalnej żywności. Nawet mięso będzie sztuczne, techniczne. Kiedy Europa proponuje nam jedzenie robaków i karaluchów, śmiejemy się, ale to już jest legalizowane. Dla naszych dzieci stanie się to codziennością. To będzie ich McDonald’s.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podst. spzh.news, pravoslavie.ru, church.by oprac. Ałła Matreńczyk

fot. aenergeia.blogspot.com