Home > Artykuł > Najnowszy numer > Prawosławia wyspa zielona

Uroczystości ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła w Tarnogrodzie zgromadziły w tym roku niezwykłą liczbę wiernych. Do tej rzeszy prawosławnych z całej diecezji lubelsko-chełmskiej, z Podkarpacia, Podlasia i Białostocczyzny dołączyli przyjaciele i sympatycy spoza wspólnoty Cerkwi na czele z przedstawicielami władz samorządowych, okazując szacunek proboszczowi, o. Włodzimierzowi Klimiukowi i matuszce Eugenii. Świętowali oni w tym dniu 45-lecie święceń kapłańskich o. Włodzimierza i jubileusz wspólnej małżeńskiej drogi. Uroczystościom parafialnym przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem diecezjalnym oraz o. mitratem Bazylim Zabrockim z parafii Zaśnięcia Bogarodzicy w Kalnikowie w diecezji przemysko-gorlickiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. prot. dr Jarosław Szczur, proboszcz chełmskiej konkatedry św. Jana Teologa.

Dziękczynienie i radość

Arcybiskupa przywitały dzieci i przedstawiciele parafian, do których władyka skierował m.in. następujące słowa: – Przybywamy z dziękczynieniem za 45-letnią posługę duszpasterską waszego proboszcza o. Włodzimierza, który razem z matuszką tak się tutaj wkomponował i zżył ze wspólnotą, że stali się autochtonami, honorowymi mieszkańcami Tarnogrodzkiej Ziemi. Wzniesiemy naszą modlitwę, aby chleba i soli nigdy nie zabrakło na waszych stołach; żeby dobry Bóg raczył oddalić wszelkie zagrożenia i wyznaczył nową pokojową perspektywę naszego współistnienia. Wzniesiemy dziękczynienie za 45 lat ofiarnej pracy dla dobra naszej Cerkwi proboszcza tarnogrodzkiej parafii. Niesie ona wiele radosnych osiągnięć. I my także powinniśmy wnosić w życie społeczno-polityczne nutę optymizmu, że triumf Paschy nastanie! Prośmy, abyśmy nowe pokolenie wychowali dla pożytku naszej świętej prawosławnej Cerkwi.

– Najprzewielebiejszy arcybiskupie, dzisiejszy dzień w naszej wspólnocie parafialnej jest szczególny, albowiem gościmy was i będziemy czcić pamięć świętych Piotra i Pawła, apostołów, którzy słowo Boże, naukę Jezusa Chrystusa nieśli naszym chrześcijańskim praojcom – mówił ks. Włodzimierz, prosząc o modlitwę dziękczynną za wieloletnią posługę kapłańską. – Aby i nasze współczesne apostolstwo było owocne, niezbędna jest modlitwa i orędownictwo świętych apostołów, aby ono miało żywy oddźwięk w realnym życiu.

Do istoty święta nawiązał o. Jarosław Szczur, przypominając zebranym hagiografię apostołów: – „Bierz z tego, co najcennniejsze, wkładaj w swoje życie i bądź przy boku” – przypomniał za św. Janem Złotoustym. Nakreślił przykład płomiennej, choć nie pozbawionej duchowych upadków, wiary św. Piotra. W osobie apostoła Pawła wskazał gorliwego misjonarza i cierpliwego nauczyciela Ewangelii Chrystusowej: – Mówiąc, że przez naukę i misję apostołów cały świat usłyszał o Bogu, dostrzegamy to, co ich łączyło i upodobniało: rozróżnienie, rozeznawanie duchowe, czyli ta specyfika życia, która pozwala człowiekowi być autentycznym.

Oczyma jaśnieć sercem głosić…

Duchowny zachęcał do zastanowienia się nad kapłaństwem jako sakramentem, ale także nad kapłaństwem charyzmatycznym, do którego wezwani są wszyscy ochrzczeni i bierzmowani: – Dlaczego dzisiaj brakuje nam duchownych? – pytał o. Jarosław. – Dlaczego dzisiaj jest tak mało alumnów w seminarium? Czemu brakuje powołań kapłańskich i młody człowiek nie chce oddać swojego życia Bogu? W czasach, gdy u nas nie ma prześladowań, jest względny dobrobyt, pięknie pobudowane plebanie, większość świątyń jest wyremontowana, wiernych niedużo, ale gorliwi… Dlaczego? Może dlatego, bracia i siostry, że nie wkładamy cnót (płomienna wiara, cierpliwość, rozróżnienie), charakteryzujących apostołów, w swoje życie…

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej i Bogumiła Klimiukowie

Grzegorz Jacek Pelica

fot. autorzy

Ks. Włodzimierz Klimiuk, ur. 22.09.1954, pochodzi z Jelonki, absolwent PSD w Warszawie (1974) i WPSD w Jabłecznej (1975), najstarszy spośród czworga dzieci, syn Dymitra i Katarzyny z domu Daniluk. Dziekan okręgu lubelskiego w latach 1995-2006, proboszcz w Tarnogrodzie od 1978. Matuszka Eugenia Klimiuk z domu Fiedorczuk, córka Marii i Eugeniusza Fiedorczuków, ur. 01.05.1956 w Rogawce. Obydwoje ukończyli studia w ChAT. Połączyli swoje życie węzłem małżeńskim w dniu 23.07.1978 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Dzieci: Ewa (2 synów, mąż Tomasz Sawicki), Joanna (3 synów, mąż Mirosław Sac), Katarzyna oraz syn Andrzej ożeniony z Bogumiłą z domu Pelica (3 synów).