Home > Artykuł > Grudzień 2023 > Z Atosu do Ciechanowca

19 listopada, niedziela 24 po Pięćdziesiątnicy. Dzień ten zostanie zapamiętany przez coraz bardziej zmniejszającą się liczbę wiernych, w tym przypadku dochodzących już do kilku osób, jako dzień uroczysty, pełen radości a zarazem i nadziei. Do cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu w dekanacie siemiatyckim została wniesiona ikona Sobór Matki Bożej.

Ikona przedstawia zbiór 45 mniejszych, w centrum ikona Krzew Gorejący, Nieopalimaja Kupina, ikony ściśle związanej z widzeniem, dalej m.in. ikony Pokrowskaja, Jerozolimska, Mlekopitatielnica, Zmiękczenie Złych Serc, a także Dostojno Jest, ikony znajdującej się na Świętej Górze Atos. Ikonę tę, a także kielich eucharystyczny i diskos przywieziono i ofiarowano dzięki staraniom Bractwa Światogorców – Prawosławnych Pielgrzymów Świętej Góry Atos. To dzięki nim wcześniej ikony z Atosu trafiły do Białegostoku, Warszawy, Częstochowy, Sosnowca, Poznania, Sokółki czy Wrocławia, tym razem do lekko zapomnianej społeczności prawosławnej w Ciechanowcu. Ikonę oraz Światogorców uroczyście powitał proboszcz, o. Michał Androsiuk. Po wniesieniu do cerkwi ikony odprawiono Liturgię, odczytano fragment rozdziału ósmego Ewangelii św. Łukasza o dwóch cudach – uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok i wskrzeszeniu córki przełożonego synagogi, potem molebien. Batiuszka podziękował za piękne chwile, które miały miejsce w cerkwi. Wraz ze zbliżającym się świętem Archistratega Michała i dniem urodzin o. Michał został obdarowany wielkim tortem i usłyszał Mnohaja leta w wykonaniu parafialnego chóru, wzmocnionego chórzystami z Bractwa.

fot. Renata Ignatiuk