Home > Artykuł > Najnowszy numer > Z Bohohłasnika

Pieśni z Bohohłasnika zna wielu z nas z pieszych pielgrzymek, śpiewania przez starszych członków rodziny. Są wciąż nieuświadamianym bogactwem. By odrodzić i promować te tradycyjne, lokalne melodie śpiewu cerkiewnego Podlasia Stowarzyszenie Orthnet przygotowało projekt. W czasie wakacji w Akademii Supraskiej odbyły się warsztaty śpiewu, zaraz po nich nagranie, a 26 listopada w wasilkowskiej cerkwi świętych Piotra i Pawła transmitowany przez Cerkiew.pl koncert. Wykonawcami pieśni z Bohohłasnika, przygotowanego przez Emiliana Witoszyńskiego, a także innych utworów paraliturgicznych byli uczestnicy warsztatów – muzycy z Białegostoku i Warszawy, a także zespół wokalny Katapetasma. Warsztaty prowadził Łukasz Hajduczenia, on też dyrygował podczas koncertu.

Emilian Witoszyński to śpiewak, publicysta, kompozytor, etnograf, który urodził się pod koniec dziewiętnastego wieku w Chełmie, w rodzinie duchownego, miał wykształcenie muzyczne i teologiczne. – Był człowiekiem, który zwracał się do ludu, bo właśnie lud, w tym czasie, przechowywał to, co było rdzenną tradycją – mówił Vitali Michalczuk. – Witoszyński zapisywał pieśni i melodie, które śpiewano w czasie Liturgii, a także pieśni paraliturgiczne. Bohohłasnik to wyróżnik naszej tradycji. Jako księga, która zwiera w sobie kanty, duchowe wiersze, jest rzeczą, która powstała w siedemnastym wieku w Rzeczpospolitej.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk, fot. autorka