Home > Z kraju > Eugeniusz Czykwin i Jan Kabac nagrodzeni przez arcybiskupa Jakuba

Eugeniusz Czykwin i Jan Kabac nagrodzeni przez arcybiskupa Jakuba

Tradycją stało się, że po Liturgii, służonej na Nowy Rok i św. Bazylego Wielkiego, arcybiskup białostocki i gdański Jakub dekoruje w katedralnej cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku orderem św. św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego osoby szczególnie zasłużone dla Cerkwi. W tym roku order z rąk władyki otrzymał Eugeniusz Czykwin, zaś list pochwalny – Jan Kabac, który orderem został udekorowany już kilka lat wcześniej. Obaj uhonorowani urodzili się w 1949 roku.

Eugeniusz Czykwin przyszedł na świat w Orli. Uczył się w Technikum Kolejowym w Warszawie. Skończył wydział transportu kolejowego na Politechnice Warszawskiej. Po studiach pracował jako kontroler ruchu. W 1982 roku, z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, rozpoczął pracę w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym. W 1985 roku założył redakcję „Przeglądu Prawosławnego” i jest jego redaktorem naczelnym do dziś – przedstawiał sylwetkę arcybiskup.

Był posłem ośmiu kadencji w Sejmie RP. Wiele spraw załatwiał dla naszej Cerkwi, nie zawsze poprzez głosowanie na forum parlamentarnym, nieraz w kuluarach, podczas rozmów z innymi posłami lub ministrami.

Chcę zwrócić uwagę na przygotowanie wszystkich posłów przez pana Eugeniusza do tego, by głosowali za przyjęciem ustawy o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego, uchwalonej w 2001 roku. Ta ustawa jest wciąż ważna w regulacji stosunków między państwem i Cerkwią.

Pan Eugeniusz był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego światowej federacji organizacji prawosławnej młodzieży Syndesmos.

Władyka zapamiętał spotkanie z Eugeniuszem po jego pielgrzymce na Świętą Górę Atos. O. Serafin Żeleźniakowicz, prowadzący spotkania z młodzieżą, poprosił go o relację z tej niezwykłej w tamtych czasach, podróży, która miała miejsce w 1982 roku.

– W ubiegłym roku – informował władyka – został jednogłośnie wybrany przez Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławia na prezydenta tejże organizacji, skupiającej prawosławnych parlamentarzystów z 23 krajów świata.

– Pana pokazujemy jako przykład dla młodszego pokolenia – zwrócił się władyka do Jana Kabaca.

Jan Kabac urodził się w Minkówce koło Narewki. Jest absolwentem wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. Od pół wieku związany jest z Białymstokiem. Architekt i wykładowca wydziału architektury Politechniki Białostockiej. Jest autorem wielu projektów obiektów użyteczności publicznej – akademickich centrów sportu dla Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Sybiru, Państwowego Archiwum w Białymstoku.

Szczególną pozycję w jego twórczym dorobku zajmują projekty cerkwi – Świętego Ducha w Białymstoku wraz z dzwonnicą, św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, św. Jana Teologa, budowana na Bacieczkach, niezrealizowany projekt katedry polowej prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie, obecnie tworzy nam projekt cerkwi na osiedlu Białostoczek w Białymstoku, gdzie w końcu będzie wznoszona cerkiew.

Serdecznie dziękuję za ten wielki wkład w nasze budownictwo.

W imieniu nagrodzonych podziękował Eugeniusz Czykwin.

Anna Radziukiewicz

fot. autorka