Home > Artykuł > Luty 2024 > Ekumeniczne spotkanie noworoczne

Ekumeniczne spotkanie noworoczne

Jako chrześcijanie możemy być głosem dla tych, którzy są uciskani, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie, szczególnie dzisiaj, w dobie ksenofobii i rodzącego się nacjonalizmu – powiedział podczas ekumenicznego spotkania noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej biskup Kościoła ewangelicko-metodystycznego Andrzej Malicki. Wyraził również sprzeciw wobec wojen i antysemickiej agresji.

Ekumeniczne spotkania noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 11 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło osoby związane z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

Biskup Andrzej Malicki, nawiązując do zeszłorocznych obchodów 450 rocznicy uchwalenia Konfederacji Warszawskiej podkreślił, że dzisiaj Kościoły chrześcijańskie i inne religie również powinny zadbać o to, aby w Polsce było miejsce dla wszystkich, którzy są w mniejszości lub są w jakikolwiek sposób prześladowani. – Musimy wspierać sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Naszym zadaniem jest przywrócenie wiarygodności Ewangelii.

Duchowny przywołał ważne wydarzenia ekumeniczne minionego roku – 50 rocznicę podpisania Konkordii Leuenberskiej, także Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w Krakowie.

Przypomniał, że w dwóch Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej wybrano nowych zwierzchników – w Kościele Polskokatolickim biskupa Andrzeja Gontarka, w Kościele Starokatolickim Mariawitów biskupa Jarosława M. Jana Opalę.

Przywołał deklarację zawartą w Karcie Ekumenicznej o tym, że chrześcijanie chcą przezwyciężyć istniejące problemy i przeszkody, które dzielą Kościoły.

Kardynał Kazimierz Nycz z Kościoła rzymskokatolickiego mówił, że w Nowy Rok wchodzimy w zamęcie, również w Kościele. – Potrzeba nam światła. Jeżeli mam czegoś życzyć, to światła, które pochodzi od Jezusa narodzonego w Betlejem – powiedział. Zapewnił, że Kościół rzymskokatolicki w rozmowach z rządem o Funduszu Kościelnym czy katechezie w szkołach nie zapomni o Kościołach mniejszościowych.

Życzenia pokoju i zgody od nuncjusza apostolskiego, abp. Antonio Guido Filipazziego, przekazał radca nuncjatury ks. prał. Pavol Talapka.

Szana towa, to znaczy wszystkiego najlepszego na Nowy Rok – powiedział naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W wystąpieniu podziękował wszystkim za modlitwy. – Nasze modlitwy są bardzo potrzebne i bardzo chciałem podziękować, dlatego że wiem, iż nie tylko polscy Żydzi modlą się o pokój w Izraelu.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrał jego doradca, dr hab. Marek Rymsza. Zwrócił uwagę, że we współczesnych społeczeństwach rośnie liczba ludzi, którzy mówią, że żyją w osamotnieniu i nie mają relacji z innymi ludźmi. – Życzę wszystkim wspólnotom, żeby były miejscami budowania kontaktów, by Polska Rada Ekumeniczna była takim miejscem.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Michał Karski

fot. autor