Home > Artykuł > Luty 2024 > Prawosławie na świecie

Albania

Nienaturalności nie można uczynić naturalną na mocy przepisów prawa

Albańska Cerkiew Prawosławna krytycznie wypowiada się na temat prawa do zawieranie małżeństw między osobami tej samej płci, donosi orthodoxtimes.com.

W orędziu Cerkiew przypomina, że przetrwanie ludzkości opierało się na dwóch płciach i ich związku. „Żadna kultura, religia ani system prawny (np. Solona, Platona itp.) nie zinstytucjonalizowały wspólnego pożycia homoseksualnego jako małżeństwa. Nienaturalności nie można uczynić naturalną na mocy przepisów prawa. Wręcz przeciwnie, takie prawo obraża stworzenie” – stwierdziła w oświadczeniu.

Cerkiew nazwała inicjatywę ustawodawczą ,mającą na celu uznanie związków osób tej samej płci, nie postępem społeczeństwa, ale jego upadkiem. W posłaniu przypomniano także, że zadaniem Cerkwi jest formułowanie znaczenia i obrona wartości małżeństwa, podkreślanie wagi rodziny i rodzenia dzieci w zgodzie ze swoimi świętymi tekstami i wielowiekową tradycją.

Estonia

Władze wydalają metropolitę Jewgienija

Władze estońskie podjęły decyzję o wydaleniu z kraju Jewgienija (Walerija Reszetnikowa), metropolity Tallina i całej Estonii Ruskiej Cerkwi Prawosławnej. Odmówiły przedłużenia zezwolenia na pobyt, ponieważ ich zdaniem metropolita stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Służba prasowa estońskiego Departamentu Policji i Straży Granicznej poinformowała, że „obywatel Federacji Rosyjskiej Walerij Reszetnikow złożył w Departamencie Policji i Straży Granicznej wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt, którego departament nie odnowi. Jego obecne zezwolenie na pobyt czasowy wygasa 6 lutego”. Według szefa oddziału straży granicznej prefektury, Nõhja Indreka Aru, decyzja ta została podjęta ze względu na fakt, że „Reszetnikow w swojej działalności publicznej, w tym w wystąpieniach, wspiera działania Rosji na Ukrainie i nie zmienił swojego zachowania, pomimo wcześniejszych ostrzeżeń”. Dlatego „został uznany za osobę stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”.

Metropolita Jewgienij mieszkał w Estonii łącznie przez cztery lata (dwukrotnie otrzymywał zezwolenie na krótkotermionowy pobyt dwuletni). Ostatniego przedłużenia udzielono dwa lata temu, na krótko przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Policja i Zarząd Straży Granicznej poinformowały już o swojej decyzji hierarchę. Jak podkreślił Aru, w przypadku metropolity Jewgienija „mówimy jedynie o ocenie skutków działań konkretnej osoby, a decyzja o nieprzedłużeniu zezwolenia na pobyt w żaden sposób nie wpływa na Estońską Cerkiew Prawosławną Moskiewskiego Patriarchatu i wiernych”.

Grecja

Nowy cywilny gubernator Atosu

16 grudnia 2023 roku grecki minister spraw zagranicznych George Gerapetritis podczas swego wystąpienia w parlamencie wskazał nazwisko nowego cywilnego gubernatora Atosu. Został nim Anastasios Mitsialis, dekret prezydenta w sprawie jego nominacji opublikowano kilka dni później.

Mitsialis był wcześniej zastępcą dowódcy Narodowej Służby Wywiadowczej. W 1995 został ambasadorem Grecji w Argentynie, w 1999 ambasadorem w Izraelu, w 2002 szefem Departamentu Stosunków z USA i Kanadą, w 2003 dyrektorem generalnym ds. Kadr, Administracji i Organizacji, a w 2004 roku ambasadorem Grecji w Rzymie.

Gruzja

Jubileusz patriarchy

25 grudnia 2023 roku katolikos-patriarcha całej Gruzji Ilja II obchodził 46 rocznicę intronizacji. Tym samym prymat patriarchy jest najdłuższy w historii Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej – podaje Georgia Online.

Uroczysta Liturgia z okazji rocznicy intronizacji zwierzchnika Cerkwi odbyła się w soborze Świętej Trójcy w Tbilisi.

Katolikosowi-patriarsze gratulacje złożyła prezydent kraju Salome Zarubiszwili.

„Z najgłębszym szacunkiem gratuluję wam tego doniosłego jubileuszu 46 rocznicy intronizacji, jednocześnie gratuluję Waszej owczarni, całej Gruzji. (…) Niech Wasze modlitwy zaprowadzą pokój w naszych sercach, dobrobyt w naszych domach, pokój na całej ziemi” – napisała w liście, opublikowanym przez Channel One of Georgia.

Intronizacja patriarchy Ilji II odbyła się 25 grudnia 1977 roku w katedrze Sweti Cchoweli.

JEROZOLIMA

Renowacja świątyni Grobu Pańskiego

21 grudnia ubiegłego roku przywódcy trzech wspólnot odpowiedzialnych za Świątynię Grobu Pańskiego – Cerkwi prawosławnej, Kościoła rzymskokatolickiego (Kustodia Ziemi Świętej) i Apostolskiej Cerkwi Ormiańskiej – wzięli udział w spotkaniu poświęconym prezentacji prac, przeprowadzonych w świątyni Grobu Pańskiego w 2023 roku, podaje CNA. W spotkaniu uczestniczyli Teofil III, prawosławny patriarcha Jerozolimy, Francesco Patton, franciszkański kustosz Ziemi Świętej, Nurhan Manukyan, ormiański patriarcha Jerozolimy.

Spotkanie odbyło się w klasztorze Zbawiciela, siedzibie Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie.

W świątyni Grobu Pańskiego, jednym z najświętszych dla chrześcijan miejsc na świecie i ważnym, od czwartego wieku, celu pielgrzymek, od marca 2022 roku trwają prace konserwatorskie posadzki. Prowadzone są przy tym pogłębione badania archeologiczne i rekonstrukcja infrastruktury.

Omówiła je Francesca Romana Stasolla, profesor archeologii chrześcijańskiej i średniowiecznej na uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

Tego samego dnia Uniwersytet opublikował informację prasową na temat renowacji bazyliki, udostępnioną przez Kustodię Ziemi Świętej, organ nadzorujący prace przy Grobie Pańskim.

Wojna między Izraelem i Hamasem, od 7 października do 3 grudnia, utrudniła prace archeologom.

Jak wyjaśniła profesor Stasolla, ogromne znaczenie mają elementy pochodzące z okresu wczesnochrześcijańskiego, skupione głównie w rejonie Rotundy. – W pierwszym etapie, na początku IV wieku, pomnik wzniesiony wokół czczonego grobowca znajdował się na świeżym powietrzu, otoczony kolumnadą. W drugim etapie, pod koniec IV wieku, zbudowano samą Rotundę – powiedziała. – Wtedy teren wokół grobowca wyglądał bardzo podobnie do tego, który widzimy dzisiaj.

Zabudowa z okresu rzymskiego powstała w rejonie północno-wschodniego ambitu, gdzie pod murami świątyni odkryto fragmenty ulicy. – To jest droga publiczna, która została zniszczona przy budowie bazyliki Konstantyna. To ważne, bo już na bardzo wczesnym etapie zmieniło topografię miasta. Budowa chrześcijańskiej świątyni tej wielkości w niechrześcijańskim mieście Jerozolimie na początku IV wieku jest niezwykle znaczącym wydarzeniem – stwierdziła badaczka. – Inne pozostałości i elementy pozwalają nam przystąpić do wyznaczania pierwszych elementów struktury osadniczej okresu rzymskiego.

Równolegle z badaniami archeologicznymi trwa przebudowa infrastruktury, zwłaszcza związanej z biegnącą pod posadzką siecią wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Na posiedzeniu 21 grudnia przedstawiono stan zaawansowania tych prac.

Omówiono też stan finansów projektu, na tym etapie zgodny z prognozami kosztów.

Większość środków zebrano dzięki Franciszkańskiej Fundacji Ziemi Świętej, organizacji non-profit z siedzibą w Waszyngtonie.

Fundacja, działająca pod patronatem Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, od trzydziestu lat niesie pomoc chrześcijanom Ziemi Świętej.

Napis Chrystus narodzony z Marii odkryty na kamieniu

Archeolodzy prowadzący wykopaliska we wsi Et-Tayiba, położonej w dolinie Megiddo (zwanej także Doliną Jezreel) odkryli napis: „Chrystus narodzony z Marii” – podaje Heritage Daily. Według eschatologii chrześcijańskiej dolina ta uznawana jest za miejsce ostatecznej bitwy pomiędzy siłami dobra i zła, zwanej potocznie Armagedonem. Termin „Armagedon” pochodzi od hebrajskiego „Har Megiddo”, co oznacza „góra Megiddo”.

Napis na kamieniu jest wyryty w języku greckim. Znaleziono go w otworze drzwiowym budynku, datowanego na koniec V wieku, który później został włączony do budowli z późniejszego okresu bizantyńskiego lub wczesnego islamu.

Wykopaliska odsłoniły również dwa pomieszczenia z mozaikowymi podłogami, ozdobionymi geometrycznymi wzorami.

Doktor Leah DiSegni, badaczka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, stwierdziła, że napis jest poświęcony Jezusowi, Synowi Marii, a jego pełny tekst brzmi: „Chrystus narodzony z Marii. To dzieło bogobojnego i pobożnego biskupa T[eodozjusza] oraz nieszczęsnego T[omasa] zostało zbudowane od fundamentów. Każdy, kto wejdzie, musi się za nich modlić”.

Teodozjusz, określany w tekście jako fundator budowli, był jednym z pierwszych biskupów chrześcijańskich w regionie. Sprawował władzę biskupią w mieście Bet Szean, które było stolicą bizantyńskiej prowincji Palestina Secunda.

Według badaczy, napis ma zapewnić duchową ochronę temu miejscu. Inskrypcje tego rodzaju znaleziono na innych pomnikach całego świata bizantyńskiego.

Dr Walid Atrash z Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności (IAA) powiedział: – To pierwszy dowód istnienia Kościoła bizantyńskiego we wsi al-Tayiba, który uzupełnia inne znaleziska wskazujące na działalność chrześcijan mieszkających w tym regionie.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podst. spzh.news, church.by

oprac. Ałla Matreńczyk

fot. ze strony spzh.news