Home > Artykuł > Maj 2024 > Licealistom o prawosławiu w Kenii

Licealistom o prawosławiu w Kenii

W dniu pamięci św. Jana Klimaka, 12 kwietnia, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, w ramach wielkopostnych rekolekcji, odbyło się spotkanie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza dotyczące prawosławia w Afryce.

Zaproszona prelegentka, Anna Blakicka, podzieliła się swoimi wspomnieniami z wyjazdów do Kenii. Opowiedziała o specyfice funkcjonowania lokalnych wspólnot prawosławnych, o miejscowych cerkiewnych zwyczajach, a także o codziennym życiu mieszkańców Czarnego Lądu. Zaprezentowała zdjęcia i filmy, ukazujące powstanie i poświęcenie cerkwi św. wielkomęczennicy Ireny w miejscowości Njabini, oddalonej o około stu kilometrów od stolicy Nairobi. Stwierdziła, że ludzie w Kenii posiadają bardzo silne poczucie wspólnoty, a także starają się żyć radośnie i optymistycznie. Młodsze pokolenie ma wielki szacunek do starszych.

Podczas spotkania podkreślono, że prawosławie jest uniwersalne, jednoczy ludzi na całym świecie, bez względu na kolor skóry, miejsce urodzenia i zamieszkania. Zwrócono uwagę na ważność życia zgodnie z Ewangelią i uczestnictwa w życiu sakramentalnym Cerkwi.

Młodzież z ciekawością wysłuchała afrykańskich opowieści, które wzbudziły ich żywe zainteresowanie. Uczniowie z entuzjazmem zadawali pytania, dotyczące różnorodnych kwestii związanych z życiem cerkiewnym i lokalnymi tradycjami w Afryce.

Spotkanie odbyło się w atmosferze życzliwości i otwartości. Było okazją do integracji licealnej społeczności prawosławnej, wymiany spostrzeżeń i powstania planów dotyczących przyszłych wspólnych inicjatyw. Na zakończenie zgodnie podsumowano, że był to dobrze spędzony czas.

Andrzej Charyło

fot. autor