Home > Ze świata > Zmarł archimandryta Ambroży (Jurasow)

Zmarł archimandryta Ambroży (Jurasow)

7 maja zmarł archimandryta Ambroży (Jurasow), znany działacz odnowy życia religijnego we współczesnej Rosji. W Polsce, znany głównie za sprawą wydanej w 2007 roku przez wydawnictwo „Bratczyk” książki „O wierze i zbawieniu”. W związku z promocją tego wydawnictwa duchowny był w Polsce. Spotkania z nim przyciągnęły wielu słuchaczy.

Archimandryta Ambroży (Aleksander Jurasow) urodził się w 1938 roku we wsi Ogni w Kraju Ałtajskim, w roku 1968 złożył śluby zakonne (postrig), rok później przyjął święcenia kapłańskie. Był założycielem (w 1991 roku) i duchowym przewodnikiem żeńskiego monasteru Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni w Iwanowie. Przy monasterze odbywały się niedzielne spotkania duchownych, z archimandrytą na czele, z wiernymi. Podczas nich można było zadawać pytania. Formuła ta była bardzo dobrze przyjęta przez wiernych.

Jeszcze przed założeniem monasteru, wśród dzieci duchowych ojca Ambrożego, przyjeżdżających do niego tłumnie z Moskwy, zrodziła się idea prawosławnego bractwa „Radoneż”. Obecnie ta organizacja prowadzi stację radiową, gazetę, trzy gimnazja, kanał telewizyjny, organizuje pielgrzymki  i międzynarodowy festiwal filmowy.

You may also like
Prawosławni uczeni przeciw jedynemu informacyjnemu rejestrowi obywateli
O Rosji inaczej
Rosyjska konstytucja wspomina o Bogu

Odpowiedz