Home > Artykuł > Dawno temu w Zwierkach…

W dwusetną rocznicę kanonizacji i trzechsetną rocznicę otwarcia relikwii św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego, nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazała się książka „Dawno temu w Zwierkach. Opowieść o świętym męczenniku Gabrielu”. Publikacja została opracowana przez o. prot. Andrzeja Busłowskiego i matuszkę dr Lillę Busłowską, doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej, przy współpracy z nauczycielką wychowania przedszkolnego Martą Zinkiewicz, autorką tekstu.

„Opowieść o świętym męczenniku Gabrielu” powstała jako swoisty hymn Przedszkola Niepublicznego nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim z okazji nadania imienia tej placówce w 2010 roku. Wierszowany, rymowany tekst przybliża żywot świętego w sposób przystępny i atrakcyjny dla najmłodszych czytelników. Publikacja ukazuje najważniejsze zdarzenia z życia niebiańskiego patrona dzieci i młodzieży. Wielkim atutem książki są barwne, staranne ilustracje autorstwa Urszuli Filas. Bogata szata graficzna przemawia nawet do kilkuletnich odbiorców. Zgodnie z tekstem zamieszczonym na tylnej okładce, żywot św. męcz. Gabriela nie tylko mobilizuje do nauki wiary, nakreśla ideał postawy, lecz także pomaga odkryć niezwykłe elementy podlaskiej lokalnej historii, dając powód do radości i dumy z niebiańskiej opieki świętego, tak bliskiego, bo będącego synem naszej ziemi.

Słowa szczerego uznania należą się o. prot. Andrzejowi Busłowskiemu i dr Lilli Busłowskiej za trud wydania kolejnej, wartościowej, pożytecznej i godnej polecenia publikacji.

Andrzej Charyło

Odpowiedz