Home > Z kraju > Pamięci św. Aleksandra Newskiego

Pamięci św. Aleksandra Newskiego

W Białowieży w skansenie stowarzyszenia Ruś jest kaplica, której duchowym opiekunem jest św. Aleksander Newski. Proboszcz parafii w Białowieży o. Sergiusz Korch wraz z wikariuszem o. Piotrem Trochimczukiem służyli w dniu święta patrona, 12 września, akafist do św. Aleksandra, odpowiadając na prośbę przewodniczącego Rusi prof. Anatola Odzijewicza. Akafist zgromadził członków, sympatyków stowarzyszenia Ruś, ale także miejscowych parafian i kilku turystów.

Ważna jest modlitwa, ale także uświadomienie roli, jaką odegrał ten niezwykle bohaterski i mądry kniaź, żyjący w XIII wieku, który odparł ataki zbrojne i misyjne Szwedów oraz Zakonu Kawalerów Mieczowych, usiłujących nie tylko podbić ziemie ruskie ale i  narzucić im rzymski katolicyzm. Jego zwycięstwo w bitwie ze Szwedami nad Newą (15 lipca 1240 roku) i niedługo potem (1242) nad Zakonem Kawalerów Mieczowych na Jeziorze Czudzkim, być może przesądziły o tym, że Ruś w ogóle przetrwała i nie zginęła jak zatopiona Atlantyda.

Św. Aleksander Newski umiał ułożyć dobre dyplomatyczne stosunki z potężnymi wówczas państwami mongolskimi, ciągnącymi się od Morza Wschodniochińskiego po Karpaty. Wiedział, że Ruś jest za słaba, by występować wtedy przeciwko tak potężnemu przeciwnikowi. Na zrzucanie mongolsko-tatarskiego jarzma przyszedł czas w końcu XIV i w XV wiekach.

Uroczystości zakończyły się wspólną agapą i przyjacielskimi rozmowami.

Anna Radziukiewicz

fot. autorka

Odpowiedz