Home > Artykuł > Nabożeństwo prawosławne

Nabożeństwo prawosławne

Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej opublikowało książkę naszego redakcyjnego współpracownika, o. Konstantego Bondaruka „O nabożeństwie prawosławnym”.

W słowie wstępnym autor przyznaje, że książka jest nawiązaniem do wydanego 33 lata temu ściśle „liturgicznego” podręcznika „Nauka o nabożeństwie prawosławnym”, jednak teraz chce on znacznie szerzej opowiedzieć o specyfice pobożności prawosławnej.

„Modlitwa i nabożeństwo – pisze w słowie wstępnym – są najlepszą ilustracją Cerkwi, jej wizytówką, kwintesencją i miernikiem życia religijnego. Jednak życie liturgiczne nie wyczerpuje całej czci, czyli „nabożeństwa” oddawanego Bogu. Na prawosławną nabożność lub pobożność składa się wiele czynników. Określa ją wygląd wewnętrzny i zewnętrzny świątyń, nastrój, treść i forma nabożeństw, obrzędów, kapłaństwo, modlitwa, pokłony, świece, dzwony, język modlitwy, śpiew, ikonografia, posty, sakramenty, pielgrzymki. Również postawa życiowa i nawyki, świętowanie i odpoczynek, przeżywanie teraźniejszości i ufność pokładana w przyszłości”.

Autor rozpoczyna swą opowieść od raju, gdzie samo życie prarodziców było jednym wielkim hymnem ku czci Stwórcy, przedstawia historyczny rozwój kultu w Starym Testamencie, który uformował nasze wyobrażenie o Bogu, przyniósł ustanowienie kapłaństwa i świątyni, przez początki Cerkwi Chrystusowej, stopniowy rozwój i ewolucję prawosławnego wyznawania swej wiary, aż do praktyk i tradycji naszych czasów.

Książka łączy w sobie walory podręcznika, encyklopedii i wydawnictwa popularnonaukowego. Każda część Liturgii, każda modlitwa i gest zostają objaśnione, najdrobniejsze utensylia odnajdują swój sens i miejsce. Nigdy w naszej Cerkwi wierni nie dostali tak dobrego przewodnika, dzięki któremu mogą nie tylko biernie, ale i z całą świadomością przekazywanych treści uczestniczyć w Liturgii. Książka jest jednocześnie mądra, przystępna i bardzo ładna. Liczy 375 stron i zawiera około dwustu ilustracji, które pozwalają zobaczyć to, co wymagałoby obszernego opisu.

Autor urozmaicił tekst sentencjami Ojców Cerkwi i znanych myślicieli oraz wieloma dygresjami lub odnośnikami na marginesach. Zdaniem zwierzchnika naszej Cerkwi, metropolity Sawy, który napisał przedmowę, „książka na pewno będzie stanowić dobre uzupełnienie w zakresie pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wiernym posłuży do pogłębienia wiedzy i głębszej refleksji na temat wiary. Innowiercom da możliwość przybliżenia piękna liturgiki prawosławnej”. Książka ukazała się miesiąc temu w niedużym nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy.

Jest jeszcze dostępna w białostockich parafiach, w Centrum Kultury Prawosławnej, w siedzibie Bractwa Młodzieży Prawosławnej oraz za pośrednictwem naszej redakcji.

Redakcja

Odpowiedz