Home > Z kraju > O burzeniu cerkwi w ogólnopolskim tygodniku

O burzeniu cerkwi w ogólnopolskim tygodniku

Tygodnik „Przegląd” z 12-18 października (nr 42) zamieścił aż na czterech stronach (38-41) tekst Michała Bołtryka „Wstawajcie, bo jadą naszą cerkiew walić!”, napisany w 1998 roku, czyli na 60-lecie akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, a zamieszczonym także w książce, wydanej przez Fundację Ostrogskiego „1938. Jak burzono cerkwie”. To świetnie napisany reportaż. Bolesny reportaż, pokazujący bezwzględność międzywojennych władz wobec ludności prawosławnej i ich cerkwi i bezsilną rozpacz tych, których ta szeroko zakrojona akcja objęła. W reportażu mówią jeszcze świadkowie o tym, jak burzono cerkwie w Biszczy, Kijowcu, Konstantynowie i Międzylesiu. Relacji świadków, których dziś praktycznie już nie ma, nic nie zastąpi. Dlatego polecamy najnowsze wydanie „Przeglądu”, wyrażając uznanie wobec odwagi redaktorów tygodnika, by o tak bolesnych i w sumie wstydliwych dla polskiego narodu sprawach, mówić na ogólnopolskim forum.

Anna Radziukiewicz

Odpowiedz