Home > Artykuł > Jubileusz Bractwa

W sobotę 3 października w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza odprawiono Liturgię, która zainaugurowała obchody czterdziestolecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Władyce asystowali duchowni opiekunowie bractw diecezjalnych i parafialnych. W ołtarzu modlił się metropolita Sawa. Liturgia zgromadziła byłych działaczy BMP wraz z przewodniczącymi oraz młodych, tworzących dzisiejsze struktury organizacji. Modlono się za arcybiskupa Jeremiasza i tych członków Bractwa, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie.

Po Liturgii metropolita Sawa przypomniał czasy powstawania Bractwa i problemy, z którymi się wówczas borykano.

Wspominał pierwsze pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę, w których brało udział kilka tysięcy osób, a po których ówcześni organizatorzy mieli niemałe problemy. Jednak nie zraziło to młodych ludzi do dalszej działalności na rzecz Cerkwi.

Hierarcha wskazał, że należy zachować ducha Bractwa z początków powstania organizacji, uwzględniając zachodzące w świecie zmiany, całą ich złożoność oraz konieczność poszukiwania nowych form dotarcia do współczesnej młodzieży. Wszystko to powinno być wyzwaniem zarówno dla duchownych, jak i działaczy.

Metropolita wyraźnie zaakcentował, iż Bractwo Młodzieży Prawosławnej powinno być organizacją żywą, która zawsze powinna skupiać się wokół Cerkwi i Eucharystii. Życzył zebranym i całej organizacji odwagi oraz gorliwości w wypełnianiu swej misji.

Zostały wręczone listy pochwalne osobom, których wsparcie i działalność przyczyniła się do rozwoju organizacji. Ponadto, zgodnie z decyzją XXXVIII Walnego Zgromadzenia, wręczono Aleksandrowi Wasylukowi honorowe członkostwo Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce za byłą i obecną działalność.

W związku z jubileuszem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w nadchodzącym roku odbędą się nawiązujące do niego wydarzenia lokalne, a zwieńczeniem obchodów będzie planowany na jesień festyn w Hajnówce.

za: http://bmp.cerkiew.pl

fot. archiwum Jarosława Charkiewicza

Odpowiedz