Home > Artykuł > Poświęcenie plebanii

W dniu liturgicznego wspomnienia świętych męczennic Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii, 30 września, poświęcono nową plebanię w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Liturgię sprawował arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z parafialnymi duchownymi. Wyrażono wdzięczność Bogu za błogosławieństwo towarzyszące dziełu rozbudowy plebanii. Po nabożeństwie odbyło się poświęcenie domu parafialnego, który będzie odgrywał ważną rolę w życiu lokalnej wspólnoty. Urządzono już w nim bibliotekę, a także obszerne pomieszczenia, gdzie odbywają się próby chórów, spotkania z wiernymi, jak również bractw – dziecięcego, młodzieżowego i dorosłych. Nowa piękna konstrukcja, wyróżniająca się ładem, dobrze wkomponowała się w otoczenie.

Arcybiskup Jakub, zwracając się do zebranych, wyraził nadzieję, że Bóg będzie obecny w domu parafialnym swoją łaską, która jest niezbędna i potrzebna, aby wszystko pozostawało w harmonii i miłości. Hierarcha podziękował proboszczowi, o. Piotrowi Pietkiewiczowi, za ponaddwuletni trud rozbudowy plebanii, która będzie służyła wspólnocie parafialnej. Proboszcz ze swej strony wyraził wdzięczność władyce za modlitwę i podziękował wszystkim ofiarodawcom za wsparcie dobrego dzieła, a także podkreślił, że chrześcijańska miłość zawsze jednoczy, a zgoda buduje.

Metropolita Sawa podczas wizyty w parafii 22 września pozostawił następujący wpis w kronice: „Wysoko oceniam i podziwiam osiągnięcia administracyjne o. Piotra Pietkiewicza na cmentarzu w Białymstoku. Chwała Mu! Boże błogosławieństwo niech towarzyszy jemu i pomagającym mu w ich dalszej pracy duszpastersko- -administracyjnej ku chwale Bożej i dobru świętego prawosławia”.

Historia parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku sięga 1887 roku, kiedy na obrzeżach miasta zlokalizowano nekropolię, gdzie wzniesiono tymczasową, drewnianą cerkiew. Wkrótce zastąpiono ją murowaną, pod budowę której 31 maja 1892 roku poświęcono kamień węgielny. Nowa świątynia ku czci Wszystkich Świętych została konsekrowana 19 maja 1894 roku. Przez prawie sto lat cerkiew cmentarna była filią parafii św. Mikołaja. 16 czerwca 1982 roku ówczesny biskup białostocki i gdański Sawa erygował samodzielną parafię przy ulicy Wysockiego 1. Pierwszym proboszczem został o. Aleksander Chilimoniuk, który w pamięci wiernych zapisał się jako troskliwy kapłan, wspaniały kaznodzieja, a także dobry organizator i oddany budowniczy sąsiedniej cerkwi Hagia Sophia.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło

fot. autor

Odpowiedz