Home > Sami o sobie > Świąteczne życzenia od dyplomatów

Świąteczne życzenia od dyplomatów

Ambasada Białorusi każdego roku organizuje w grudniu w Warszawie świąteczne przyjęcie. Zaprasza na nie przedstawicieli mniejszości białoruskiej, osoby zasłużone dla współpracy polsko-białoruskiej na niwie kulturalnej i gospodarczej.

Spotkanie jest zwykle okazją do uhonorowania tych, który wnieśli szczególny wkład w rozwój białoruskiej kultury, dialogu między narodami, czy współpracy gospodarczej. W tym roku nie było takiego spotkania z powodu epidemii koronawirusa.

W związku z tą sytuacją, dyplomaci reprezentujący ambasadę Białorusi w RP – radca i dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Ilona Jurewicz i pierwszy radca Oleg Gołubiew oraz konsul generalna Ałła Fiedorowa, przybyli 16 grudnia ze świątecznymi pozdrowieniami oraz podarunkami na Białostocczyznę.

Spotkali się w siedzibie Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Byli też gośćmi dwóch przedszkoli w Białymstoku, w których naucza się języka białoruskiego – Aniołki i „Czternastki”.

W Bielsku Podlaskim rozmawiali z pracownikami Bielskiego Domu Kultury w jego nowej siedzibie, odwiedzili bielską „Trójkę”, czyli szkołę podstawową, w której jest uczony białoruski i liceum ogólnokształcące, gdzie jednym z przedmiotów jest białoruski.

W Hajnówce także odwiedzili „bliźniacze” liceum i Muzeum Kultury Białoruskiej.

fot. Anna Radziukiewicz

Odpowiedz