Home > Z kraju > 75. rocznica tragicznych wydarzeń

75. rocznica tragicznych wydarzeń

31 stycznia w parafii Świętego Ducha w Białymstoku uczczono pamięć mieszkańców podlaskich miejscowości, zamordowanych w 1946 roku za wyznawaną wiarę.

Po Liturgii wzniesiono modlitwę przy pomniku, na którym znajduje się tablica z napisem: „Prawosławnym ofiarom drugiej wojny światowej, męczennikom za wiarę i narodowość w latach 1939–1956. Świętym Ziemi Podlaskiej”. Podstawę monumentu stanowi polny kamień, na którym wymienione są miejscowości, gdzie dokonano napaści na prawosławnych – Końcowizna, Popówka, Potoka, Rajsk, Sypnie, Szpaki, Wólka Wygonowska, Zanie, Zaleszany. Przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze.

W 1946 roku na przełomie stycznia i lutego Oddział Zbrojnego Podziemia Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem kapitana Romualda Rajsa pseudonim „Bury” spacyfikował pięć wsi w okolicach Bielska Podlaskiego, zamieszkałych przez ludność wyznania prawosławnego – Zaleszany, Zanie, Szpaki, Końcowiznę i Wólkę Wygonowską.

Wszystkie 79 ofiar, które poniosły męczeńską śmierć za wiarę, zostało kanonizowanych przez Cerkiew prawosławną w Polsce.

Andrzej Charyło

fot. autor

Odpowiedz