Home > Artykuł > Lipiec 2021 > Apel przeciwko prześladowaniom

Apel przeciwko prześladowaniom

Ponad dwadzieścia tysięcy wiernych Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), której zwierzchnikiem jest metropolita Onufry, zgromadziło się 15 czerwca w Kijowie przed Radą Najwyższą Ukrainy i kancelarią prezydenta z apelem o obronę swoich praw i o powstrzymanie prześladowań. Przedstawiciele społecznego zjednoczenia „Mirianie” dostarczyli do Rady Najwyższej Ukrainy dwa projekty ustaw z podpisami ponad miliona wiernych UPC przeciwko dyskryminacji kanonicznej cerkiewnej struktury. Uczestnicy modlitewnego zgromadzenia, w którym wzięli udział hierarchowie, duchowni i osoby świeckie z różnych diecezji UPC, przeszli pod budynek kancelarii prezydenta, gdzie również przekazano apel o obronę praw wiernych UPC.

Przybyliśmy tutaj, aby zwrócić uwagę na fakt, że w XXI wieku w Europie nadal trwają prześladowania na tle religijnym – powiedział arcybiskup wasylkowski Mikołaj (Pocztowy).

– Przyszłość Cerkwi jest nie tylko w rękach metropolity, biskupów, duchownych, ale przede wszystkim w rękach wiernych, ludzi. Modlimy się, aby władza usłyszała głos wiernych – podkreślił zastępca kierownika wydziału kontaktów zewnętrznych UPC, o. Mikołaj Danilewicz.

Przedstawicielstwo UPC przy europejskich organizacjach międzynarodowych wydało oficjalne oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji w kontekście prawa międzynarodowego i standardów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zwrócono uwagę, że sobór biskupów UPC wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie wobec łamania praw wiernych, a także polityki dyskryminacyjnej prowadzonej przez organy państwowe. Podkreślono, że od 2015 roku około pięciuset świątyń, należących do jurysdykcji UPC, skonfiskowano lub nielegalnie przerejestrowano. W wielu przypadkach towarzyszyły temu akty przemocy, agresji i brutalnego pobicia.

Prawo międzynarodowe potępia wszelkie formy dyskryminacji i podżegania do wrogości wobec grupy zjednoczonej na tle rasowym, etnicznym lub religijnym. Przypomniano o międzynarodowych zobowiązaniach i odpowiedzialności państwa ukraińskiego za ochronę praw człowieka na swoim terytorium.

UPC oczekuje od przedstawicieli organów państwowych wypełniania tych zasad, które wielokrotnie potwierdzali ukraińscy dyplomaci na spotkaniach międzynarodowych. Konstatowano także, że domaganie się od wiernych UPC zaprzestania wyrażania swoich opinii jest bezprawnym ograniczeniem wolności słowa, a zatem przestępstwem.

Andrzej Charyło

fot. news.church.ua

Odpowiedz