Home > Artykuł > Najnowszy numer > W Starosielcach jubileusze

W Starosielcach podczas święta Zaśnięcia Bogarodzicy świętowano 120 lat istnienia parafii prawosławnej oraz 50-lecie służby kapłańskiej proboszcza starosielskiej parafii o. Jana Troca, którego wiernie wspiera w służbie matuszka Anatolia.

Na uroczystości przybył arcybiskup białostocki i gdański Jakub, służąc uroczystą Liturgię, w asyście wielu duchownych.

Arcybiskup wskazał na trudną historię parafii, która swój żywot rozpoczęła w 1901 roku, przy torach kolejowych, po czym dotknęły ją efekty bieżeństwa i międzywojennego wydziedziczania prawosławnych z ich cerkwi i wszelkich dóbr i jeszcze zagrożenie neounią, a po drugiej wojnie ateizacją. Władyka zwrócił uwagę na twarde trwanie w wierze prawosławnych na zachodnich rubieżach Białegostoku i w okolicach, na rolę batiuszki Michała Chomczyka, proboszcza starosielskiej parafii w latach 1966-1985, dzięki staraniom którego udało się wybudować nową cerkiew, wyświęconą w roku 1979. Docenił trzydziestoletni skrupulatny trud o. Jana Troca, nieustannie przydającego blasku cerkwi, wygody domowi parafialnemu, porządkującemu cmentarz, okalający cerkiew, dbającemu o duchowe wzrastanie wiernych, modlącemu się za żywych i umarłych. Docenił jego skromny sposób bycia. Za zasługi uhonorował władyka o. Jana Orderem Równych Apostołom Cyryla i Metodego, najwyższym odznaczeniem, nadawanym przez arcybiskupa białostockiego i gdańskiego.

Parafianie wyrażali wdzięczność swemu duchowemu opiekunowi, wręczając mu na pamiątkę jubileuszu krzyż. (ar)

fot. Anna Radziukiewicz