Home > Artykuł > Listopad 2021 > Kto pomoże?

Potrzebujemy swojego miejsca na ziemi – mówi proboszcz parafii w Gładyszowie w powiecie gorlickim w Beskidzie Niskim, o. Jarosław Grycz. – Cerkiewka św. Jana Chrzciciela, przypominająca ubogą kaplicę, w której dotychczas się modlimy, jest ciasna.

W Gładyszowie jest tak zwana wielka cerkiew. Prawosławni Łemkowie niestety nie mogą z niej korzystać, służą w niej rzymscy katolicy i unici. Było tak, że w latach 70. podczas Paschy nie pozwolono prawosławnym wejść do swojej cerkwi, choć od ich powrotu z wygnania na zachód minęło już kilka dziesiątków lat. I tak zostało. Dlatego postanowili zbudować od podstaw własną, mając na inicjatywę błogosławieństwo arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza.

Jest ich siedemdziesięciu. I chcą spełnić swoje marzenie – zbudować nową drewnianą cerkiew, która będzie odtwarzać architekturę cerkwi św. św. Kosmy i Damiana we wsi Nieznajowa. Ani wieś, ani cerkiew nie istnieją. Ukorzeniała się wiekami niedaleko Gładyszowa – może dwanaście kilometrów stąd. Wiek XX uznał ją za obcą. Mieszkańców wywiózł i rozproszył. Likwidował ją od 1945 do 1947 roku, wywożąc jej mieszkańców na wschód do Związku Radzieckiego i na zachód.

Ale pozostały fotografie cerkwi w Nieznajowej. Piękna była. Napatrzył się na nie architekt z Nowego Sącza Konrad Kochański i starał się ją wiernie odtworzyć dla Gładyszowa. Współpracował z zafascynowanym ziemią łemkowską, Damianem Nowakiem.

Stanie przy drodze, prowadzącej z Gładyszowa w kierunku przyczółka zwanego Wirchnią do wsi Krzywa. Będzie zbudowana z drewnianych bali. Pierwotne plany przewidywały pokrycie jej gontem, ale okazało się, że koszt tej operacji będzie przerastał wszelkie możliwości parafii. Także późniejsza konserwacja dachu z gontu jest droga. Będzie więc pokryta blachodachówką.

Za symboliczną złotówkę przekazała gmina Uście Gorlickie (przed wysiedleniem, Uście Ruskie) plac pod budowę świątyni.

– Władze Uścia wspierają nas. Mają świadomość, że nowa cerkiew będzie służyć nie tylko prawosławnym, ale i stanie się atrakcją dla turystów. Przekazanie działki jest już wielkim wkładem gminy i myślę, że na tym się nie skończy – komentuje proboszcz.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Anna Radziukiewicz

fot. z archiwum parafii w Gładyszowie

Konto: BS w Grybowie Oddział w Uściu Gorlickim 20 8797 1039 0030 0399 2337 0002