Autor

Dorota Wysocka

Mistrz słowa

Andrzej Turczyński długie lata współpracował z redakcją „Przeglądu Prawosławnego”. Drukowaliśmy jego eseje, rozważania, opowiadania, wiersze, wszystkie wysokiej próby literackiej. Pisanie było bowiem...
Czytaj więcej