W najnowszym numerze:

Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego przyznane - Anna Radziukiewicz
Siostra Julianija (Irina Denisowa), prof. Marzanna Kuczyńska, Konstantin Szawiel i społeczność doświadczona 70 lat temu skutkami Akcji Wisła, zostali laureatami 28 edycji Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Kapituła, obradująca 21 stycznia pod przewodnictwem redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego Eugeniusza Czykwina, przyznała je za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławnej oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. (więcej...)
Jak Łemkowie wracali do prawosławia - Dorota Wysocka
Rok 2016 upłynął na Łemkowynie pod znakiem obchodów dziewięćdziesięciolecia powrotu Łemków do prawosławia. Data jubileuszu jest umowna, powrót był długotrwałym, złożonym procesem, nasilającym się i przygasającym. 29 grudnia 2016 roku w białostockim Centrum Kultury Prawosławnej opowiadał o nim władyka przemyski i gorlicki Paisjusz. (więcej...)
Być chrześcijaninem w Syrii - rozmawia Magdalena Rigamonti
Z Abdo Haddadem rozmawia Magdalena Rigamonti (więcej...)
To nie raskoł jest prawdziwym problemem - Ałła Matreńczyk
Z o. Konstantym Dojićem, diakonem soboru św. Bazylego Ostrogskiego w czarnogórskim mieście Niksić, rozmawia Ałła Matreńczyk
(więcej...)